تدریس خصوصی آزمون وکالت

دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

مقدمه

به منظور اجرای مفاد مندرج در آئین­نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه،

دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به شرح زیر تصویب و ابلاغ گردید.

 

ثبت نام کلاس های خصوصی، گروهی و نیمه گروهی استاد اشکان معینی

وکیل پایه یک دادگستری با بیشترین قبولی آزمون وکالت

در استان تهران و استان البرز

کلاس خصوصی آزمون وکالت
کلاس های خصوصی آزمون والت کرج

 تخفیف ویژه برای کرجی های عزیز

ثبت نام آغاز شد

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تماس 2937  639  0912 تماس بگیرید

اول. تعاریف

ماده ۱– اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل، در معانی زیر به کار رفته است:

الف) مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

ب) آئین نامه اجرایی: آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۱۱/۹۷ رئیس قوه قضائیه

پ) دستورالعمل: دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

ت) هیات تعیین صلاحیت: هیات موضوع ماده ۹ آئین نامه اجرایی

ث) کمیسیون: کمیسیون مرکزی کارآموزی و آموزش وکلا

ج) هیات مدیره استانی: موضوع دستورالعمل هیات­ مدیره­های استانی

چ) کمیسیون استانی: کمیسیون­ استانی کارآموزی و آموزش وکلا وابسته به هیات مدیره استانی

ح) کارآموز: دارنده پروانه کارآموزی از مرکز

خ) پروانه: پروانه­ کارآموزی معتبر و قانونی صادرشده توسط مرکز

د) پروانه وکالت: پروانه وکالت معتبر و قانونی صادرشده توسط مرکز

ذ) دوره کارآموزی: از تاریخ صدور پروانه تا خاتمه تحلیف

ر) صفحه شخصی: صفحه مخصوص کارآموز که پس از پذیرفته شدن در آزمون وکالت و احراز صلاحیت وی،

در تارنمای الکترونیکی مرکز ایجاد شده و ثبت تکالیف و حسن اخلاق کارآموز در کارنامه و امور کارآموزی از این طریق انجام می­شود

ز) اختبار: آزمون کتبی و شفاهی پس از خاتمه تکالیف کارآموزی

ژ) تمدید دوره: تصمیمی مبنی بر افزایش مدت دوره کارآموزی

ثبت نام کلاس های آزمون وکالت
ثبت نام کلاس های خصوصی آزمون های وکالت زیر نطر استاد اشکان معینی

دوم. کمیسیون کارآموزی

ماده ۲ کمیسیون متشکل از حداقل ۷ عضو، شامل رئیس، نائب رئیس، دبیر و سایر اعضا است که برای مدت ۲ سال تشکیل می­شود و انتخاب اعضا صرفاً برای ۳ دوره متوالی، بلامانع است.

ماده ۳ کمیسیون می­تواند به تعداد مورد نیاز عضو مشاور داشته باشد. اين افراد با دعوت رئيس كميسيون و بدون حق راي در جلسات حضور مي يابند.

ماده ۴ اعضای کمیسیون از داخل یا خارج از مرکز و از بین وکلا، اساتید دانشگاه و حقوقدانان انتخاب شده و همچنین باید دارای حداقل ۵ سال

سابقه اشتغال در امور مرتبط بوده و نباید ظرف مدت ۳ سال قبل از انتخاب، محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر داشته باشند.

ماده ۵ عزل و نصب اعضا و رئیس کمیسیون به پیشنهاد معاون آموزش و با موافقت رئیس مرکز خواهد بود.

ماده ۶ نایب رئیس و دبیر کمیسیون با انتخابات داخلی اعضا تعیین و جلسات با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت می­یابد.

هر یک از اعضا دارای یک رای بوده و تصمیمات با اکثریت نسبی اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. دبیر کمیسیون وظیفه پیگیری و اجرای مصوبات کمیسیون را عهده دارد.

تبصره: در صورت تساوی آرا، هر تصمیمی که رئیس با آن موافق باشد، اتخاذ خواهد شد.

ماده ۷ وظایف کمیسیون عبارت است از:

الف) سیاست گذاری در حوزه کارآموزی

ب) تعیین ضوابط و تدوین شیوه نامه­های مرتبط با این دستورالعمل

پ) تعیین هزینه­های دوره کارآموزی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مرکز

ت) هماهنگی با واحد انفورماتیک جهت ایجاد صفحه شخصی کارآموز در سامانه مرکز و مدیریت آن

ث) نظارت بر عملکرد کمیسیون­های استانی و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموز

ج) رسیدگی به اعتراض و شکایت نسبت به تصمیمات و عملکرد کمیسیون­های استانی و کمیته­های اختبار و اعضای آن­ها

چ) احراز شرایط ابطال پروانه کارآموز در صورت عدم موفقیت یا غیبت در اختبار سوم

ح) اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای نقل و انتقال کارآموز

خ) تصمیم گیری در خصوص مرخصی و تکالیف جایگزین

د) سایر امور ارجاعی از سوی معاون آموزش و رئیس مرکز

ماده ۸– تصمیمات کمیسیون در سراسر کشور لازم الاجرا بوده و کلیه تصمیمات کمیسیون استانی قابل اعتراض در کمیسیون خواهد بود.

ماده ۹ در صورتی که کمیسیون استانی به صورت مطلوب به وظایف خود عمل ننماید،

کمیسیون می­تواند عدم اداره مناسب کمیسیون استانی و لزوم تغییر ترکیب اعضا آن کمیسیون را به هیات مدیره اعلام نموده و هیات مدیره

باید به قید فوریت تصمیم مقتضی جهت حل مشکل اتخاذ نماید. همچنین کمیسیون موظف به اعلام تخلفات اعضای کمیسیون استانی به دادسرای انتظامی مرکز است.

ماده ۱۰ کمیسیون می­تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به کمیته کارآموزی که در ذیل کمیسیون تشکیل شده است، تفویض نماید.

ماده ۱۱ سیاست گذاری کمیسیون باید بر مبنای توانمندسازی کارآموز از طریق تخصص گرایی و آموزش­های تخصصی صورت گیرد.

ماده ۱۲ به منظور اجرای امور مربوط به کارآموزی در هر یک از استان­ها، کمیسیون استانی توسط هیأت مدیره استانی و تحت نظر آن تشکیل می­شود.

کمیسیون استانی متشکل از حداقل ۵ و حداکثر ۱۱ عضو، شامل رئیس، نایب رئیس، دبیر و سایر اعضا است که برای مدت ۲ سال تشکیل می­شود

و هر عضو باید واجد شرایط وکیل سرپرست در مرکز استان بوده و انتخاب اعضا صرفاً برای ۳ دوره متوالی بلا مانع است.

تبصره: کمیسیون استانی می­تواند به تعداد مورد نیاز اعضاي مشاور بدون حق رأی داشته باشد.

ماده ۱۳– وظایف کمیسیون استانی عبارت است از:

الف) اجرای سیاست­ها، مصوبات، تصمیمات و سایر امور ارجاعی از سوی کمیسیون

ب) برگزاری دوره آموزشی- کاربردی

پ) برگزاری همایش­ها و جلسات سخنرانی

ت) ساماندهی امور مرتبط با کار تحقیقی

ث) احراز شرايط و رسیدگی به امور راجع به وکیل سرپرست و حل اختلافات احتمالی بین وی و کارآموز

ج) ارزیابی تکالیف کارآموز

چ) ارائه پیشنهاد برای انتخاب اعضای کمیته اختبار و صدور مجوز شرکت در اختبار

ح) اتخاذ تصمیم در خصوص ختم یا تمدید دوره کارآموزی

خ) بررسی و رسیدگی به درخواست مطروحه توسط کارآموز

د) تصمیم گیری در خصوص مرخصی کارآموز

ذ) اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای نقل و انتقال کارآموز

ر) ارائه پیشنهاد به کمیسیون در خصوص فرآیندهای کارآموزی

ز) ارجاع تخلفات کارآموز به مراجع ذیربط

 

ثبت نام آزمون وکالت
کلاس های خصوصی آزمون وکالت

تبصره: سایر امور مرتبط با کارآموزی به استثنای موارد دارای مرجع خاص از قبیل نقل و انتقال و تخلفات انتظامی،

در صلاحیت کمیسیون استانی است و کمیسیون و کمیسیون استانی می­توانند در راستای انجام وظایف خود از ظرفیت پیش بینی شده در ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی استفاده نمایند.

سوم. شروع و پایان کارآموزی

ماده ۱۴ کارآموزی شامل موارد زیر است:

الف) صدور پروانه

ب) انجام تکالیف ظرف مدت ۱۸ ماه

پ) اختبار

ت) تحلیف

تبصره: کارآموز بر اساس نمره کسب شده در هر یک از دروس آزمون تستی، ممکن است از شرکت در برخی از کلاس­های کارآموزی ناظر به آن درس یا دروس معاف شده

و یا مکلف به حضور در کلاس­های پیش نیاز گردد. تعیین ضوابط معافیت و پیش نیاز در اختیار کمیسیون است.

ماده ۱۵ به پذیرفته شدگان در آزمون وکالت، پس از احراز صلاحیت و تشکیل پرونده آموزشی، پروانه اعطا می­گردد که امضای پروانه­ ها

با رئیس مرکز یا نماینده ایشان خواهد بود. شروع کارآموزی، از تاریخ صدور پروانه است.

ماده ۱۶ پذیرفته شده، حداکثر باید تا ۱۲ ماه پس از اعلام احراز صلاحیت، ضمن تشکیل پرونده،

با مراجعه به هیات مدیره استانی و امضای تعهدنامه مبنی بر عدم اشتغال در مشاغل موضوع بند (ز) ماده ۵ آئین نامه اجرایی، پروانه را دریافت نمایند

و چنانچه در مشاغل موضوع این بند اشتغال دارد، مکلف می­باشد ظرف مدت پیش گفته، گواهی خاتمه همکاری با نهاد سابق را به هیات مدیره استانی ارائه دهد.

بدیهی است اعطای پروانه به ایشان تا زمانی که گواهی مذکور را ارائه ندهد ممنوع است و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، نسبت به موارد فوق اقدام ننماید،

منصرف تلقی شده و قبولی ایشان کان لم یکن می­باشد. پذیرفته شده می­تواند اعتراض خود را در این خصوص برای یک مرتبه و نهایتاً ظرف مدت ۲ ماه به کمیسیون تقدیم نماید.

تصمیم کمیسیون در این خصوص قطعی است.

تبصره: مرکز می تواند به طرق مقتضی، از عدم اشتغال پذیرفته شده و یا کارآموز یا وکیل، اطمینان حاصل نماید.

چهارمتکالیف کارآموزی

ماده ۱۷– تکالیف کارآموز به شرح زیر است:

الف) شرکت در دوره آموزشی – کاربردی به مدت حداقل ۶۴ ساعت

ب) شرکت در همایش­ها و سخنرانی­های علمی که توسط مرکز یا هیات مدیره استانی برگزار می­گردد به مدت حداقل ۳۰ ساعت

پ) ارائه کار تحقیقی در قالب سمینار یا اثر پژوهشی در موضوعات حقوقی

ت) شرکت در جلسات دادگاه­های حقوقی و کیفری طی مدت ۱۸ ماه، هر ماه ۴ روز (جمعا ۷۲ روز)

ث) تهیه گزارش از پرونده­های موضوع بند ت به تعداد بیست فقره

ج) انجام امور وکالتی تحت نظر وکیل سرپرست در دوره کارآموزی

چ) سایر تکالیف به صلاحدید کمیسیون، کمیته کارآموزی و کمیسیون استانی

تبصره: کمیسیون می­تواند در موارد پیش بینی نشده نظیر وقوع قوه قاهره، تغییراتی در نحوه انجام یا حذف برخی از تکالیف کارآموزی ایجاد نماید.

ماده ۱۸ کارآموز موظف به اجرای تکالیفی نظیر امور معاضدتی، شرکت در دادگاه مجازی، همکاری در امور اجرایی و انجام تحقیقات مورد نیاز است که از سوی معاونت آموزش،

کمیسیون، کمیته کارآموزی یا کمیسیون استانی به وی سپرده می­شود. کارآموز مکلف است کلیه امور ارجاعی را به صورت تبرعی در مدت مقرر و به نحو شایسته

و با رعایت امانت انجام داده و گزارش آن را به موقع تسلیم نماید.

ماده ۱۹ کمیسیون­ها و سایر ارکان مرکز می­توانند با معرفی یا تایید کمیسیون، نسبت به استفاده از خدمات کارآموزی که دارای سوابق و توانمندی­های خاص آموزشی،

پژوهشی یا اجرایی است به عنوان سایر تکالیف یا فعالیت­های جایگزین تکالیف کارآموزی اقدام نمایند.

کارآموز واجد شرایط نیز می تواند استفاده از مقررات این تبصره را از کمیسیون تقاضا نماید.

ماده ۲۰ دوره آموزشی – کاربردی به شرح زیر برگزار می­گردد:

الف) روش کار با سامانه­های قضایی به مدت ۲ ساعت

ب) مقررات، الزامات و اخلاق حرفه­ای وکالت به مدت ۸ ساعت

پ) آئین نگارش حقوقی به مدت ۴ ساعت

ت) آئین دادرسی مدنی به مدت ۱۲ ساعت

ث) اجرای احکام مدنی ۲ ساعت

ج) داوری به مدت ۴ ساعت

چ) حقوق جزای عمومی و اختصاصی به مدت ۸ ساعت

ح) آئین دادرسی کیفری به مدت ۸ ساعت

خ) اجرای احکام کیفری به مدت ۲ ساعت

د) دعاوی خانواده و امور حسبی به مدت ۶ ساعت

ذ) دعاوی تجاری به مدت ۴ ساعت

ر) دعاوی ملکی و ثبتی به مدت ۴ ساعت

تبصره ۱: سر فصل و جزئیات هریک از دروس موضوع این ماده توسط کمیسیون به استان­ها ابلاغ می­گردد و هرگونه تغییر در ساعات و عناوین دروس منحصراً در اختیار کمیسیون است.

تبصره ۲: کارآموز موظف به شرکت در کل ساعات تعیین شده در این ماده بوده و در صورت غیبت بیش از ۱۰ ساعت،

مکلف به حضور در دوره بعد به صورت کامل و با پرداخت هزینه­های مربوطه خواهد بود.

ماده ۲۱ کمیسیون استانی با هماهنگی کمیسیون، نسبت به برگزاری آزمون از دروس دوره آموزشی – کاربردی و صدور کارنامه اقدام می­نماید.

نمره نهایی هر درس، از ۲۰ محاسبه شده و ضریب دروس برابر است. در صورت کسب نمره ۱۰ در هر درس و میانگین ۱۲ در مجموع، کارآموز قبول شده تلقی می گردد.

ماده ۲۲ چنانچه معدل کارآموز در دوره آموزشی – کاربردی کم­تر از ۱۲ باشد، باید در کل دوره مجدداً شرکت نماید و همچنین در صورت کسب حداقل معدل ۱۲،

صرفاً در دروسی که نمره کم­تر از ۱۰ کسب نموده، موظف به حضور مجدد در کلاس است.

تبصره: شرکت مجدد در دوره آموزشی-کاربردی، مستلزم پرداخت هزینه مربوطه خواهد بود و قبولی نیز تابع شرایط مندرج در ماده ۲۱ دستورالعمل است و در محاسبه معدل،

نمرات جدید، جایگزین نمرات سابق می­گردد و همچنین کارآموز جهت جبران معدل خود می­تواند مجدداً در کلاس و آزمون سایر دروسی که در آن­ها نمره قبولی کسب نموده است

نیز شرکت نماید و در این مورد، نمره بیشتر ملاک محاسبه معدل خواهد بود.

ماده ۲۳ دوره آموزشی – کاربردی و همایش­ها و سخنرانی­های علمی، می­تواند حسب مورد به صورت حضوری یا مجازی اعم از صوتی یا تصویری و به صورت برخط یا غیر آن برگزار گردد.

تبصره ۱کارآموز موظف است ۱۵ دقیقه قبل از آغاز هر یک جلسات در محل برگزاری حاضر شود و وضعیت حضور کارآموز

در ابتدا و انتهای جلسه حتی الامکان از طریق سامانه ثبت اثر انگشت، کنترل می­گردد. تاخیر بیش از ۱۵ دقیقه و ترک مکان برگزاری، پیش از اتمام جلسه به منزله غیبت است.

تبصره ۲: شیوه نامه برگزاری مجازی جلسات، توسط کمیسیون، تصویب و به هیات مدیره­های استانی ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۴ کارآموز حق غیبت در همایش­ها و سخنرانی­های علمی را نداشته و در صورت غیب موجه، موظف به شرکت

در جلسه جایگزین و در صورت غیبت غیر موجه کم­تر از ۱۰ درصد، موظف به شرکت در ۲ برابر میزان غیبت خود خواهد بود و همچنین

در صورت غیبت غیر موجه بیش از ۱۰ درصد، به مدت ۲ ماه تمدید دوره شده و مکلف به شرکت در ۳ برابر میزان غیبت خود است.

ماده ۲۵ ارائه کار تحقیقی به یکی از طرق زیر انجام می­شود:

الف) ارائه سمینار به صورت شفاهی براساس موضوع پیشنهادی توسط کارآموز که به تأیید کمیسیون استانی رسیده باشد.

به این منظور گروه­های حداقل ۳ نفره از کارآموزان، توسط کمیسیون استانی و به ترتیب اعلام آمادگی کارآموز تعیین

و مدت ارائه سمینار و پاسخ به سوالات اعضای گروه و کمیسیون برای هر نفر ۳۰ دقیقه خواهد بود.

ب) ارائه یک مقاله پذیرش شده در نشریات علمی، صنفی و یا نشریات مرکز با قید عنوان ” کارآموز یا عضو مرکز وکلای قوه قضائیه” یا چاپ یک جلد کتاب با قید نام مرکز

در ذیل نام نویسنده و با تایید کمیسیون و کمیسیون انتشارات مرکز.

ماده ۲۶ کارآموز مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از شروع دوره کارآموزی، نسبت به پیشنهاد موضوع سمینار اقدام نماید.

تصویب موضوع در کمیسیون استانی نباید بیش از ۲ ماه پس از ارائه پیشنهاد باشد و مهلت ارائه سمینار از تاریخ تصویب موضوع حداکثر ۶ ماه می­باشد

و این مدت برای یک دوره ۲ ماهه با تصمیم کمیسیون استانی قابل تمدید است. عدم رعایت مواعد پیش­گفته به تشخیص کمیسیون استانی موجب تا ۳ ماه تمدید دوره برای کارآموز خواهد شد.

تبصره ۱: کمیسیون استانی در جرح و تعدیل موضوع یا عنوان پیشنهادی کارآموز یا انتخاب موضوع دیگر آزاد است.

تغییر موضوع سمینار نیز صرفاً تا یک ماه و منوط به تایید همان کمیسیون، مجاز خواهد بود.

تبصره ۲: کمیسیون استانی در تأیید مقاله یا کتاب به عنوان تکلیف کارآموز از کمیسیون انتشارات مرکز استعلام خواهد نمود.

ماده ۲۷ ارزیابی سمینار بر مبنای قبول یا رد، توسط کمیسیون استانی صورت گرفته و فاقد نمره­ی عددی است.

در صورت عدم قبولی، کارآموز ضمن رفع ایرادات اعلامی کمیسیون، نهایتاً تا پایان ۱۸ ماه دوره کارآموزی موظف به ارائه مجدد سمینار است

و در صورت عدم اقدام در فرجه مقرر و یا عدم قبولی در نوبت دوم مشمول ماده ۶۶ این دستورالعمل است.

ماده ۲۸ چکیده سمینار باید حداکثر در ۲ صفحه تایپ و جهت هرگونه انتشار به کمیسیون استانی تحویل شود.

ماده ۲۹ کارآموز می­تواند چاپ آثار پژوهشی موضوع بند «ب» ماده ۲۵ یا سایر پژوهش­های مورد نیاز مرکز را با پیشنهاد کمیسیون انتشارات مرکز و تایید کمیسیون،

جایگزین بخشی از تکالیف کارآموزی خود نماید.

ماده ۳۰– کارآموز مکلف به حضور در محاکم به صورت ۴ روز در ماه (یک روز در هفته) و طی مدت ۱۸ ماه جمعا ۷۲ روز و تهیه ۲۰ فقره گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف مرجع قضایی مدت(به ماه) تعداد روز تعداد گزارش
۱ حقوقی ۳ ۱۲ ۴
۲ اجرای احکام مدنی ۱ ۴ ۱
۳ کیفری ۲ ۳ ۱۲ ۴
۴ اجرای احکام کیفری ۱ ۴ ۱
۵ خانواده ۲ ۸ ۲
۶ تجدید نظر ۲ ۸ ۲
۷ انقلاب ۲ ۸ ۲
۸ اطفال ۱ ۴ ۱
۹ کیفری ۱ ۲ ۸ ۲
۱۰ اختیاری ۱ ۴ ۱
جمع:                                               ۱۸ ماه                 ۷۲ روز                ۲۰ گزارش

تبصره ۱: کارآموز با توجه به شرایط و موافقت کمیسیون استانی، یک ماه از دوره کارآموزی خویش (موضوع بند ۱۰)

را در یکی از محاکم، دیوان عدالت اداری، دادسرای سرپرستی، هیات­های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، هیات­های تشخیص و حل اختلاف مالیاتی،

شوراهای حل اختلاف، محاکم تعزیراتی و یا دادسرای انتظامی مرکز سپری می­نماید.

تبصره ۲: هیات مدیره استانی، کارآموز را حسب مورد به دادگستری استان یا شهرستان کتباً معرفی می­نماید.

ماده ۳۱– حضور کارآموز در محکمه، توسط رئیس شعبه یا مدیر دفتر گواهی شده و عدم حضور کارآموز در مواعد مقرر در محاکم، سبب افزایش دوره کارآموزی وی خواهد شد

و کارآموز نمی­تواند از طریق افزایش تعداد روز حضور خود در هفته­های آتی، آن را جبران نماید.

ماده ۳۲ کارآموز از پرونده­هایی که مطابق ماده ۳۰ دستورالعمل مطالعه نموده، مکلف به تهیه ۲۰ گزارش با رعایت موارد زیر است:

الف) در پرونده‌های حقوقی و خانواده: ذکر مشخصات پرونده و طرفین، خواسته، ادله، خلاصه دادخواست، لوایح طرفین، صورتجلسه دادگاه و آرای صادره

ب) درپرونده­های اجرای احکام مدنی و کیفری: ذکر مشخصات پرونده و طرفین، خلاصه آرای صادره، گزارش روند اجرایی

پ) در پرونده‌های کیفری یک، کیفری ۲، انقلاب و اطفال و نوجوانان:

ذکرمشخصات پرونده و طرفین، خلاصه شکوائیه یا گزارش، تحقیقات دادسرا، قرار جلب به دادرسی، لوایح طرفین، صورتجلسه دادگاه و آرای صادره

ت) در پرونده­های دادگاه تجدیدنظر استان: ذکر مشخصات پرونده و طرفین، خواسته، ادله، خلاصه شکوائیه یا دادخواست بدوی و تجدیدنظر، رای بدوی، لایحه تجدیدنظرخواه،

پاسخ تجدیدنظرخوانده، رای دادگاه تجدیدنظر

ث) در پرونده­های انتظامی: ذکر مشخصات پرونده و طرفین، خلاصه شکوائیه یا گزارش، تحقیقات دادسرا، کلیه تصمیمات دادسرا و دادگاه انتظامی

تبصره ۱: گزارش کارآموز باید از پرونده­هایی تهیه شود که منتهی به صدور حکم شده باشند و در صورتی که به قرار منتهی شده باشند،

مورد پذیرش نخواهد بود. کارآموز مکلف است در انتهای هر گزارش تحلیل و نظر خود را در خصوص نحوه دادرسی و استدلال محکمه و حکم صادره اعلام نماید.

تبصره ۲: تهیه گزارش از موضوعات تکراری و پرونده‌هایی که کارآموز در آن وکالت دارد ممنوع است.

 

 

ثبت نام کلاس های خصوصی، گروهی و نیمه گروهی استاد اشکان معینی

کلاس های نکته و تست

یادگیری مفهومی و بنیادی سوالات آزمون وکالت

یادگیری موضوعی و کاربردی کلیه مباحث

ثبت نام کلاس های خصوصی آزمون وکالت کرج
آزمون وکالت کرج

معرفی منابع برتر آزمون وکالت

ارائه ی جامع ترین بانک تست

و ارائه جزوات کامل

ارائه ی صفر تا صد مباحث آزمون وکالت در کلاس های خصوصی

وکیل پایه یک دادگستری با بیشترین قبولی آزمون وکالت

در استان تهران و استان البرز

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تماس 2937  639  0912 تماس بگیرید

 

 

پنجم. وکیل سرپرست و تکالیف کارآموز نزد وی:

ماده ۳۳ کارآموز مکلف است ظرف مدت یک هفته از دریافت پروانه، فعالیت خود تحت نظارت وکیل سرپرست را آغاز کرده و در اوراق چاپی اعم از سربرگ،

کارت ویزیت و در مهر خود و فضای مجازی، عنوان کارآموز وکالت را به نحوی که واضح باشد درج نماید. متخلف به دادسرای انتظامی معرفی خواهد شد.

ماده ۳۴ نشانی کارآموز، نشانی وکیل سرپرست است. این موضوع باید در وکالت­نامه، سربرگ و کارت ویزیت کارآموز قید گردد. کارآموز مکلف است

در وکالت­نامه­های خود مهر و امضای وکیل سرپرست را مطابق نمونه منعکس در پروانه اخذ نماید.

ماده ۳۵– کارآموز به هیچ وجه حق تاسیس موسسه حقوقی، همکاری با موسسات حقوقی غیر مجاز و یا دایر نمودن دفتر مستقل از وکیل سرپرست را ندارد.

ماده ۳۶ انتخاب وکیل سرپرست با پیشنهاد کارآموز از بین وکلای پایه یک مرکز و با اخذ موافقت وکیل سرپرست و تایید کمیسیون استانی صورت می­گیرد.

تبصره: در موارد ضروری، کمیسیون استانی می­تواند بدون اخذ موافقت وکیل سرپرست و کارآموز اقدام به تعیین وکیل سرپرست نماید.

ماده ۳۷ شرایط وکیل سرپرست عبارت است از:

الف) در حوزه قضایی کلانشهرها، حداقل ۵ سال سابقه وکالت پایه یک و در حوزه قضایی سایر مراکز استان­ها، ۴ سال سابقه وکالت پایه یک و در سایر حوزه­های قضایی،

۳ سال سابقه وکالت پایه یک

ب) عدم سابقه تخلف انتظامی درجه ۳ یا بالاتر در ۳ سال اخیر

ماده ۳۸– هر وکیل سرپرست حداکثر می­تواند ۵ کارآموز را به صورت همزمان سرپرستی کند. هیات مدیره­ استانی با توجه به شرایط، می­تواند تعداد مذکور را حداکثر تا ۷ نفر افزایش دهد.

ماده ۳۹ کارآموز می­تواند تغییر وکیل سرپرست را با ارائه دلایل موجه از کمیسیون استانی، تقاضا نماید.

وکیل سرپرست نیز می­تواند با ارائه دلایل از ادامه همکاری با کارآموز اعلام انصراف نماید و در هر دو صورت کارآموز مکلف است وکیل سرپرست دیگری را انتخاب و معرفی کند.

ماده ۴۰ وظایف وکیل سرپرست به شرح زیر است:

الف) آموزش کارآموز جهت آشنایی با وظایف و اختیارات وکیل از قبیل رعایت شأن و اخلاق وکالت، مقررات انتظامی، مشاوره و قبول وکالت،

تنظیم قرارداد با موکل، نحوه طرح دعوی و تنظیم دادخواست و شکوائیه، تهیه لایحه و فن دفاع

ب) همکاری و اتخاذ تدابیر عملی برای حضور کارآموز در دفتر خود حداقل ۲ روز در هفته

پ) امضای وکالت­نامه تنظیمی بین کارآموز و موکل، با توجه به صلاحیت علمی، عملی و قانونی کارآموز و نگهداری یک نسخه از تصویر وکالت­نامه

ت) نظارت بر عملکرد وکالتی کارآموز

ث) ارائه گزارش آغاز فعالیت کارآموز نزد وی و نیز گزارش­های ۶ ماهه از عملکرد و حسن رفتار کارآموز به کمیسیون استانی

ج) اعلام تخلف یا سوء رفتار کارآموز به کمیسیون استانی

ماده ۴۱ امضای وکالت­نامه سفید یا خارج از صلاحیت کارآموز، توسط وکیل سرپرست ممنوع است و کارآموز و وکیل سرپرست متخلف به دادسرای انتظامی معرفی می­شوند.

ماده ۴۲– چنانچه معاذیر موقتی برای وکیل سرپرست ایجاد شود، کمیسیون استانی تا رفع عذر،

وکیل سرپرست موقت تعیین می­نماید و در مواردی نظیر فوت، ابطال پروانه یا معاذیر دائمی، وکیل سرپرست جدید تعیین خواهد شد.

ماده ۴۳ وکیل سرپرست از قبول وکالت یا مشاوره یا مطالعه پرونده طرف دعوی کارآموز خود یا تایید وکالت و ارایه مشاوره به یکی از کارآموزان خود در مقابل کارآموز دیگر تحت نظر خود ممنوع است.

ماده ۴۴ حکم وکیل سرپرست با ذکر وظایف مربوطه و تبرعی بودن اجرای آن وظایف، به امضای رئیس هیات مدیره­ی استان رسیده و به وی ابلاغ می­شود.

تبصره ۱هیات مدیره استانی در صورت وجود شرایط، می تواند وکلای سرپرست را مشروط به داشتن حداقل ۳ کارآموز از انجام تکالیف معاضدتی معاف نماید.

تبصره ۲سمت وکیل سرپرست تا زمان اخذ پروانه پایه یک توسط کارآموز، به قوت خود باقی است.

ششم. صلاحیت کارآموز

ماده ۴۵ کارآموز در موارد زیر حق وکالت و یا توکیل به غیر ندارد:

الف) وکالت در دیوان عالی کشور و دعوایی که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور باشد

ب) دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف

پ) دعاوی مالی با خواسته بیش از ۲۰ میلیارد ریال

ت) جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر

تبصره: وکالت توامان وکیل پایه یک و کارآموز موجبی برای معافیت از ممنوعیت­های مندرج در این ماده نیست.

 

آزمون وکالت
ثبت نام آزمون وکالت کلاس های خصوصی استاد اکان معینی

هفتم. اختبار

ماده ۴۶ به منظور سنجش آموخته­های کارآموز پس از انجام کلیه تکالیف کارآموزی و احراز صلاحیت علمی وی جهت اخذ پروانه وکالت پایه یک دادگستری، آزمون اختبار به شرح مواد آتی برگزار خواهد شد.

ماده ۴۷ کمیسیون مکلف است حداقل ۳ ماه قبل از برگزاری اختبار، مبادرت به صدور آگهی نموده و در آن، مهلت اعلام خاتمه تکالیف، بررسی مدارک،

رفع نواقص احتمالی و صدور کارت حضور در جلسه اختبار را اعلام نماید. مهلت­های مذکور باید به نحوی تعیین شود که حداکثر ۱۵ روز قبل از اختبار،

نسبت به مجاز بودن وضعیت کارآموز تعیین تکلیف شده باشد.

ماده ۴۸ کارآموز موظف است ضمن اعلام خاتمه تکالیف کارآموزی، تقاضای خود مبنی بر شرکت در اختبار را ظرف مدت یک ماه پس از اتمام تکالیف کارآموزی به کمیسیون استانی تسلیم نماید.

تبصره: کارآموز مکلف است گواهی حضور در محاکم و گزارش های تهیه شده از پرونده­های موضوع ماده ۳۰ دستورالعمل و آخرین گواهی ۶ ماهه وکیل سرپرست

موضوع بند ث ماده ۴۰ دستورالعمل را به همراه تقاضای خود در سامانه بارگذاری نماید.

ماده ۴۹– کمیسیون استانی ضمن بررسی فرم اعلام خاتمه تکالیف کارآموزی و مدارک ارائه شده از سوی کارآموز،

انجام کلیه تکالیف را تایید و بعد از احراز عدم وجود بدهی، مجوز شرکت در اختبار، توسط رئیس کمیسیون استانی صادر می­شود.

مسئولیت هرگونه گواهی خلاف واقع علاوه بر رئیس کمیسیون استانی متوجه رئیس هیات مدیره نیز خواهد بود.

در صورت عدم تایید انجام کامل و با کیفیت مندرج در این دستورالعمل، دوره کارآموزی مطابق ماده ۶۶ این دستورالعمل تمدید خواهد شد.

ماده ۵۰ به منظور برگزاری اختبار، کمیته اختبار در هر استان به ریاست رئیس هیات مدیره و با دبیری رئیس کمیسیون استانی به همراه ۵ تا ۱۰ عضو از وکلای مرکز

شامل اعضای هیات علمی دانشگاه­ها و وکلای دارای مدرک دکتری یا مدرس دانشگاه یا دارندگان تالیف حقوقی و یا وکلای خبره دارای حداقل ۱۰ سال سابقه وکالت

برای یکسال تشکیل می­شود. لیست اعضای پیشنهادی کمیته به اضافه ۵ عضو علی البدل به همراه رزومه به پیشنهاد کمیسیون استانی

و با تصویب هیات مدیره استانی به کمیسیون ارسال می­شود. کمیسیون پس از بررسی سوابق مراتب تایید یا رد تمام یا تعدادی از اعضای کمیته را اعلام می­نماید.

صدور احکام اعضای کمیته با رئیس هیات مدیره استانی است.

تبصره ۱: انتخاب مجدد اعضا برای دوره­های بعد بلامانع است.

تبصره ۲: انتخاب حداکثر ۲ عضو دیگر از اعضای هیات مدیره و بازرسان (علاوه بر رئیس هیات مدیره و کمیسیون استانی) منوط به احراز شرایط مقرر در همین ماده، بلامانع است.

تبصره ۳: انتخاب اعضای کمیته باید به نحوی باشد که برای هر یک از دروس اختبار حداقل یک نفر در کمیته حاضر باشد.

ماده ۵۱ کمیته اختبار مسئول طراحی سوالات کتبی، برگزاری آزمون، انجام اختبار شفاهی، هماهنگی های مربوطه و ارائه گزارش آزمون اختبار به کمیسیون استانی است.

کمیسیون استانی نیز ضمن اعلام نتایج، مکلف به ارائه گزارش به کمیسیون می­باشد.

ماده ۵۲ دروس اختبار به شرح زیر است:

الف) حقوق مدنی، خانواده و امور حسبی

ب) آئین دادرسی مدنی

پ) حقوق جزای عمومی و اختصاصی

ت) آئین دادرسی کیفری

ث) حقوق ثبت

ج) حقوق تجارت

چ) مقررات، الزامات و اخلاق حرفه ای وکالت

ماده ۵۳ آزمون اختبار شامل بخش­های کتبی و شفاهی بوده و به تشخیص کمیسیون و یا پس از بررسی پیشنهاد کمیسیون استانی به دفعات مورد نیاز در هر سال، برگزار خواهد شد.

استفاده از قانون در هر ۲ بخش آزمون اختبار، آزاد است.

تبصره: نمره نهایی هر درس، میانگین نمره کتبی و شفاهی بوده و از ۲۰ محاسبه شده و ضریب دروس برابر است.

ماده ۵۴– کمیسیون می­تواند نسبت به تعیین ناظر برای برگزاری هر دوره اختبار اقدام نماید. صحت فرآیند اختبار منوط به تایید کمیسیون می­باشد.

ماده ۵۵ شرکت کنندگان در اختبار در صورت احراز هریک از موارد زیر قبول شده تلقی و اجازه حضور در تحلیف را خواهند داشت:

الف) کسب حداقل میانگین ۱۲ در مجموع دروس اختبار و حداقل نمره ۱۰ در هریک از دروس

ب) کسب حداقل میانگین ۱۳ در مجموع دروس اختبار و حداقل نمره ۱۰ در ۶ درس و حداقل نمره ۷ در یکی از دروس

تبصره : نمره درس مقررات، الزامات و اخلاق حرفه­ای وکالت در هیچ حالتی نمی تواند کمتر از ۱۲ باشد.

ماده ۵۶ کارآموزی که موفق به قبولی در اختبار نشود به شرح زیر مشمول تمدید دوره می­شود:

الف) در صورتی که در یک یا دو درس اختبار دارای نمره زیر ۱۲ باشد به مدت ۳ ماه

ب) در صورتی که در سه یا چهار درس اختبار دارای نمره زیر ۱۲ باشد به مدت ۶ ماه

پ) در صورتی که در پنج، شش یا هفت درس اختبار دارای نمره زیر ۱۲ باشد به مدت ۹ ماه

تبصره ۱: کارآموز مشمول این ماده صرفاً در همان دروسی که موفق به کسب نمره ۱۲ نشده است در اختباری که پس از تمدید دوره برگزار خواهد شد،

بدون انجام سایر تکالیف کارآموزی، شرکت می­کند و در صورت کسب حداقل نمره ۱۰ در هر درس و مشروط به احراز شرایط مقرر در ماده ۵۵ قبول شده تلقی می­شود.

تبصره ۲: در صورت عدم موفقیت کارآموز در اختبار دوم، مجددا مطابق این ماده تمدید دوره شده و در اختبار سوم شرکت خواهد کرد و در صورت عدم قبولی، پروانه کارآموزی وی ابطال خواهد شد.

ماده ۵۷– سالانه پنج درصد از نفرات برتر آزمون اختبار در هر استان، امکان تغییر دائمی و رایگان حوزه قضایی محل اشتغال خود را در داخل همان استان دارند

و همچنین ۱۰ کارآموز برتر کل کشور امکان انتخاب حوزه قضایی خود در سراسر کشور را با تایید کمیسیون خواهند داشت.

تبصره: کمیسیون می تواند پیشنهاد کاهش یا افزایش تعداد این نفرات را به رئیس مرکز ارائه نماید.

ماده ۵۸ در صورتی که کارآموز به دلایل موجه امکان حضور در اختبار را نداشته باشد، دوره کارآموزی وی تا اختبار بعدی تمدید می­گردد. تشخیص موجه بودن با کمیسیون استانی است.

تبصره: صرفاً اختباری که کارآموز با عذر موجه در آن شرکت نکرده است جزء نصاب دفعات اختبار محسوب نخواهد شد.

ماده ۵۹ اعتراض به نمره قسمت شفاهی آزمون اختبار مسموع نیست اما کارآموز می­تواند

در صورت اعتراض به نمره اختبار کتبی، مراتب را ظرف مدت ۳ روز از تاریخ اعلام نتایج به کمیسیون استانی اعلام کند.

کمیسیون استانی پس از وصول اعتراض، بلافاصله ارزیابی مجدد برگه امتحان را به صورت محرمانه به استاد متخصص دیگری در آن درس ارجاع داده و نمره اعلامی توسط استاد مذکور قطعی است.

تبصره ۱: کمیسیون استانی مکلف به حفظ و نگهداری برگه های آزمون اختبار تا زمان صدور پروانه پایه یک دادگستری است.

تبصره ۲: کمیسیون استانی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض تصمیم قطعی خود را اعلام نماید.

ماده ۶۰ در صورت قبولی کارآموز در آزمون اختبار، کمیسیون استانی باید مدارک موید انجام تکالیف کارآموزی و کارنامه اختبار را به کمیسیون ارسال نماید

و کمیسیون بعد از بررسی پرونده آموزشی، برای افراد واجد شرایط، گواهی تسویه کارآموزی صادر و وی را برای بررسی

سایر مدارک و حضور در مراسم تحلیف به معاونت وکلای مرکز معرفی می نماید.

هشتم. تحلیف

ماده ۶۱ کارآموزی که مدارک وی به تایید معاونت وکلای مرکز نیز رسیده باشد، ضمن تحویل پروانه و وکالت­نامه­های کارآموزی استفاده نشده به آن معاونت،

در حضور رئیس مرکز یا نماینده وی سوگند یاد کرده و سوگندنامه و صورتجلسه تحلیف و تعهد به انجام امور معاضدتی به تشخیص مرکز یا مقامات قضایی را امضا می­کند.

پس از انجام تحلیف، وکیل پایه یک محسوب شده و به وی پروانه وکالت پایه یک اعطا می­شود به شرح مندرج در ماده ۲۱ آئین نامه اجرایی موظف به افتتاح دفتر وکالت

در حوزه قضایی مورد پذیرش می­باشد. متن سوگند نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در این موقع که می‌خواهم به شغل «وکالت و مشاوره حقوقی» نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم

که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت شغلی‌ام اقدام و اظهاری ننمایم

و احترام اشخاص، مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی و کینه‌توزی و انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم

راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضاء می‌نمایم.

نهم. تمدید، ابطال پروانه و مقررات انتظامی

ماده ۶۲ هر کارآموز می­تواند حداکثر در ۳ اختبار شرکت کند. در صورتی که کارآموز به هر دلیلی که منتسب به مرکز نباشد، نتواند پس از ۱۸ ماه از شروع دوره،

در اولین آزمون اختبار شرکت کند یا خاتمه دوره کارآموزی خود را در فرجه مقرر اعلام ننماید، تا اختبار بعدی تمدید دوره می­شود.

در هر حال، آزمون­های اختبار برگزار شده پس از پایان ۱۸ ماه جزء دفعات اختبارهای مجاز وی محاسبه می­شود.

ماده ۶۳ کارآموز در طی دوره، در صورت وجود دلایل موجه به تشخیص کمیسیون استانی می­تواند از ۲ دوره مرخصی ۲ ماهه استفاده نماید.

مرخصی بیش­تر، پس از پیشنهاد کمیسیون استانی، منوط به تایید کمیسیون می­باشد.

تبصره: ایام مرخصی جزو دوره کارآموزی محسوب نشده و اولین اختبار، بعد از سپری شدن ۱۸ ماه کارآموزی به اضافه مدت مرخصی خواهد بود.

ماده ۶۴ کارآموز، مشمول مقررات انتظامی حاکم بر وکلا است. علاوه بر این، ارتکاب هریک از موارد زیر به عنوان تخلف کارآموز محسوب می شود :

الف) چاپ سربرگ و کارت ویزیت و تهیه مهر بدون عنوان کارآموز وکالت

ب) هرگونه انتساب عنوان وکیل به خود در فضای مجازی و یا اوراق و اظهارات

پ) وکالت کارآموز بدون اخذ امضای وکیل سرپرست یا اخذ امضای وکیل سرپرست قبل از تنظیم وکالت­نامه

ت) قبول وکالت در دعاوی خارج از صلاحیت کارآموز

ث) عدم تمرکز فعالیت در حوزه محل کارآموزی

ج) همکاری با موسسات حقوقی غیر مجاز

درمورد بند های الف، ب و پ؛ در صورت ارتکاب برای نوبت اول به توبیخ کتبی با درج در پرونده،

برای نوبت دوم به تمدید دوره به مدت ۶ ماه محکوم و برای نوبت سوم ضمن توقف فعالیت کارآموزی جهت تصمیم گیری به دادسرا معرفی می­شود.

درمورد الباقی بندها در صورت ارتکاب برای نوبت اول به تمدید دوره به مدت ۶ ماه و برای بار دوم ضمن توقف فعالیت کارآموزی جهت تصمیم گیری به دادسرا معرفی می شود.

تبصره: توبیخ کتبی و تمدید دوره توسط کمیسیون استانی اعمال خواهد شد و قابل جمع با سایر ضمانت اجراهای مندرج در این دستورالعمل و سایر مقررات انتظامی است.

ماده ۶۵ موارد کان لم یکن شدن پذیرش و ابطال یا بطلان پروانه به قرار زیر است:

الف) عدم قبولی در اختبار سوم

ب) محکومیت انتظامی دائر بر ابطال پروانه

پ) تصمیم هیأت تعیین صلاحیت مرکز مبنی بر فقدان و یا از دست دادن صلاحیت یا شرایط اخذ پروانه کارآموزی مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی مرکز

ت) رأی دادگاه انتظامی پس از ارجاع رئیس مرکز مبتنی بر پیشنهاد کمیسیون یا هیات مدیره های استانی، در موارد سوء رفتار کارآموز مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت

تبصره ۱: در صورت عدم شرکت یا عدم قبولی کارآموز در سومین اختبار، کمیسیون استانی ظرف مدت ۳۰ روز از اعلام نتایج، مراتب را به کمیسیون، کارآموز و وکیل سرپرست وی اعلام می­نماید.

کارآموز می­تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، مراتب اعتراض خود را به کمیسیون اعلام کند. کمیسیون پس از بررسی، تصمیم مقتضی را اتخاذ می­نماید و این تصمیم قطعی است.

تبصره ۲: مشمولین این ماده باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، پروانه، دفترچه تمبرمالیاتی و وکالت­نامه­ های خام خود را به کمیسیون استانی تسلیم نمایند و

همچنین می­بایست موضوع را به موکلین خود به صورت مکتوب اعلام نماید.

ماده ۶۶ انجام دقیق و به هنگام تکالیف کارآموزی و رعایت نزاکت و ادب در گفتار، رفتار، نگارش دادخواست، لوایح و مکاتبات نسبت به مقامات قضایی و اداری،

مسئولین و کارکنان مرکز و اعضای هیات مدیره­های استانی و کمیسیون­ها، اصحاب دعوا و وکلای آن­ها، پیروی از آداب و اصول اخلاقی،

داشتن پوشش مناسب و آراسته، همراه داشتن پروانه به هنگام حضور در مراجع رسمی و قضایی و نیز اخذ امضای موکل در ذیل وکالتنامه به صورت حضوری برای کارآموز الزامی است

و همچنین کارآموز مسئول صحت اعلامات و اظهارات خود به مرکز است. در صورت تخلف، کمیسیون استانی حسب مورد می­تواند راساً نسبت

به توبیخ شفاهی یا کتبی با درج در پرونده و یا تمدید دوره تا حداکثر ۶ ماه اقدام نماید.

تصمیم کمیسیون استانی نسبت به توبیخ، قطعی بوده و نسبت به تمدید دوره تا ۳ ماه با تایید هیات مدیره استانی قطعی است

و مازاد بر آن ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در کمیسیون خواهد بود. تصمیم کمیسیون در این زمینه قطعی است.

تبصره ۱: کمیسیون و کمیسیون استانی بنا به تشخیص خود می توانند نسبت به معرفی متخلف به دادسرای انتظامی مرکز یا استان اقدام نمایند

تبصره ۲: موارد ذکر شده در این ماده، قابل جمع با سایر ضمانت اجراهای مندرج در این دستورالعمل و سایر مقررات انتظامی است

ماده ۶۷ تمامی موارد تمدید دوره، باید به اطلاع وکیل سرپرست رسیده و حضور و نحوه فعالیت کارآموز در این دوره توسط وکیل سرپرست گواهی شود.

ماده ۶۸– در صورتی که بعد از قبول وکالت و جریان دعوا به عللی چون اعتراض خوانده به تقویم خواسته یا مواردی که خواسته به طور علی الحساب تقویم شده،

مشخص شود که دعوا خارج از صلاحیت کارآموز است، وی باید با اعلام موضوع به موکل و دادگاه، استعفا دهد. در غیر این صورت مشمول بند «ت» ماده ۶۴ می­شود.

ماده ۶۹– در کلیه ی موارد ابطال پروانه کارآموز، مراتب از طریق هیات مدیره استانی به دادگستری کل استان اعلام خواهد شد.

 

کلاس خصوصی آزمون وکالت
ثبت تام کلاس های خصوصی آزمون وکالت استاد اشکان معینی

دهم. محل کارآموزی و نقل و انتقالات

ماده ۷۰ محل کارآموزی و اشتغال، حوزه قضایی محل پذیرش کارآموز است.

ماده ۷۱ نقل و انتقال کارآموز مشروط به عضویت در سامانه شفافیت و با احراز حداقل یکی از موارد زیر امکان پذیر است؛

الف) سکونت و اشتغال رسمی، پیمانی یا قراردادی تمام وقت همسر یا سرپرست خانواده­ی درخواست کننده در حوزه انتقالی مقصد باشد منوط به دارا بودن حداقل یک سال سابقه بیمه در آن حوزه قضایی

ب) سکونت و اشتغال همسر یا سرپرست خانواده به شغل مشاوره خانواده­ی وابسته به مرکز یا وکالت یا کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه انتقالی مقصد باشد

پ) درخواست کننده یا همسر وی در دوره­های حضوری یکی از دانشگاه های حوزه انتقالی مقصد تحصیل نمایند.

ت) درخواست کننده، همسر یا افراد تحت تکفل وی دچار بیماری صعب العلاجی باشد که در شهر مبدأ امکان پیگیری مراحل درمان وجود ندارد.

ث) کارآموز ۱۰۰ درصد نمره قبولي آخرين نفر سهمیه آزاد در حوزه انتقالي مقصد را در سال قبولی کسب نموده باشد.

ماده ۷۲ انتقال به مقصد استان تهران ممنوع بوده و صرفاً در موارد خاص و با موافقت حداقل دو سوم اعضای کمیسیون مقدور خواهد بود.

ماده ۷۳ در خصوص هریک از دلایل و مستندات انتقال که نیاز به گواهی یا مدارک مثبته باشد، تهیه و ارائه موارد مزبور، عهده درخواست کننده است.

همچنین کمیسیون و کمیسیون استانی می­توانند علاوه بر استعلام از مراجع مربوطه،

از پزشکان یا کارشناسان معتمد جهت اخذ نظر کارشناسی دعوت به عمل آورند و هزینه­ی این اقدام عهده­ی متقاضی است.

ماده ۷۴ در نقل و انتقالات موضوع مواد فوق، در مورد انتقال داخل استان غیر از مرکز استان، موافقت کمیسیون استانی و

به مقصد مرکز استان موافقت کمیسیون استانی و کمیسیون لازم است. در مورد انتقال به مقصد خارج از استان، موافقت کمیسیون­های استانی مبدأ و مقصد و تأیید نهایی کمیسیون ضروری است.

تبصره: نظر کمیسیون استانی مبدا یا مقصد در رد تقاضای انتقال، ظرف مدت ۲۰ روز قابل شکایت در هیأت مدیره همان استان می­باشد

و هیأت مدیره موظف است ظرف مدت یک ماه از ثبت اعتراض به موضوع رسیدگی و نظر قطعی خود را اعلام نماید

و این نظر ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض در کمیسیون بوده و نظر کمیسیون قطعی و غیرقابل اعتراض است.

ماده ۷۵ کمیسیون استانی موظف است گزارش تغییر حوزه­های محل کارآموزی درون استان را به همراه دلایل پذیرش تقاضا به صورت ماهانه به کمیسیون ارسال نماید.

در صورت مخالفت کمیسیون، صرفاً ظرف مدت ۲ ماه از دریافت گزارش، باقیمانده تکالیف کارآموزی باید در حوزه محل پذیرش صورت گیرد.

ماده ۷۶ کمیسیون و کمیسیون استانی باید در بررسی هر درخواست انتقال، ضمن راستی آزمایی دلایل و مستندات ابرازی، عواملی نظیر رتبه آزمون ورودی،

جنسیت، شرایط حوزه قضایی مبدا و مقصد، امکانات مراجع قضایی، تعداد وکلای سرپرست را مد نظر قرار دهند.

ماده ۷۷ انتقال کارآموز صرفاً به صورت مهمان و در طی دوره کارآموزی اعتبار دارد و تمام تکالیف باقیمانده باید در حوزه قضایی مقصد انجام شود.

کارآموز باید در هنگام درخواست انتقال، کتباً متعهد شود که پس از اتمام دوره کارآموزی، در همان حوزه قضایی محل پذیرش خود، در مراسم تحلیف شرکت کرده و فعالیت خواهد نمود.

تبصره: ارتکاب تخلفات انتظامی یا عدم انجام منظم تکالیف کارآموزی به تشخیص کمیسیون استانی مقصد منجر به بازگشت به حوزه قضایی محل پذیرش خواهد شد.

ماده ۷۸ در هنگام تصویب انتقال کارآموز باید تدابیری توسط کمیسیون استانی مبدا اتخاذ شود تا کارآموز با الزامات فعالیت در حوزه قضایی محل اشتغال خود آشنایی لازم را داشته باشد

و انتقال آسیبی به فعالیت آتی کارآموز در محل اشتغال وی وارد نسازد.

ماده ۷۹ هزینه­های نقل و انتقالات کارآموزی به شرح زیر است:

الف) هزینه انتقال درون استانی یا برون استانی به مقصد غیر از مرکز استان، معادل ۲ برابر هزینه تمدید پروانه وکلای پایه یک در زمان ثبت تقاضا.

ب) هزینه انتقال به مقصد مرکز استان، ۳ برابر هزینه تمدید پروانه

پ) هزینه انتقال به مقصد کلانشهرها، ۴ برابر هزینه تمدید پروانه

ت) هزینه­ی انتقال به مقصد استان تهران، ۵ برابر هزینه تمدید پروانه

تبصره ۱: انتقال­های موضوع بند ث ماده ۷۱ این دستورالعمل با پرداخت ۲ برابر مبالغ مندرج در این ماده صورت می­گیرد.

تبصره ۲: هزینه ثبت درخواست در تمام موارد، یک چهارم هزینه تمدید وکلای پایه یک بوده که توسط مرکز مبداء دریافت و در صورت تأیید انتقال از مبلغ کل کسر خواهد شد

و در هیچ حالتی قابل استرداد نیست.

تبصره ۳: ۲۵ % از هزینه انتقال به حساب معاونت آموزش مركز، ۲۵ % به حساب هیأت مدیره مبدأ و مابقی به حساب هیأت مدیره مقصد واریز می­شود.

تبصره ۴: در انتقال های درون استانی، ۳۰ % از هزینه انتقال به حساب معاونت آموزش مرکز و مابقی به حساب هیات مدیره استانی واریز می­شود.

ماده ۸۰ کارآموز در انتقال برون استانی حتی در صورت پرداخت هزینه­های مربوط به کارآموزی در حوزه قضایی مبدأ، باید هزینه­های مصوب کارآموزی در حوزه قضایی مقصد را نیز بپردازد.

ماده ۸۱ اشخاص زیر در پرداخت هزینه انتقال از تخفیف یا معافیت برخوردار می­باشند:

الف) جانبازان بالای ۵۰ درصد و همسر و فرزندان شهدا، معافیت کامل

ب) سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگانی که حداقل ۶ ماه به صورت داوطلبانه در جبهه حضور داشته اند، همسر و فرزندان آن­ها و نیز سایر اعضای خانواده شهدا، ۵۰ درصد تخفیف

پ) اعضای بنیاد نخبگان، حافظان کل قرآن کریم و دارندگان عنوان برتر در مسابقات بین المللی قرآن و نیز المپیادهای ملی، ۳۰ درصد تخفیف

تبصره: اشخاصی که به پیشنهاد هیأت مدیره مبدأ و تشخیص کمیسیون ملائت مالی ندارند می­توانند از تخفیف یا تقسیط مصوب کمیسیون برخوردار باشند.

ماده ۸۲ –پاسخگویی به سؤالات، تصمیم گیری و ایجاد وحدت رویه در عملکرد کمیسیون­ها و هیأت مدیره­های استانی در موضوع نقل و انتقال در صلاحیت کمیسیون است.

ماده ۸۳ کارآموز می­تواند انجام برخی تکالیف نظیر شرکت در دوره­های آموزشی یا همایش­ها و سخنرانی­های علمی را با موافقت کمیسیون­های استانی مبدأ و مقصد و پرداخت مجدد

هزینه­های مصوب به استان مقصد، در این استان انجام دهد.

تبصره ۱: انجام تکالیف نزد وکیل سرپرست از شمول این ماده خارج است.

تبصره ۲: مفاد ماده از شمول مقررات نقل و انتقال و هزینه­های مربوطه خارج است.

یازدهم. سایر مقررات

ماده ۸۴ کمیسیون استانی تا زمان راه اندازی سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل حداکثر در هربار تقاضای کارآموز، می­تواند ۱۰ سری وکالت­نامه به وی تسلیم نماید.

کارآموز باید علاوه بر نسخه مرجع قضایی، یک نسخه از وکالت­نامه را به موکل و تصویر آن را به وکیل سرپرست تحویل داده و نسخه مخصوص به خود را نگهداری کند. کارآموز مکلف است

به منظور دریافت فرم­های وکالت­نامه جدید تصویر نسخه­های استفاده شده با ذکر شماره شعبه و پرونده یا اصل نسخ باطل شده قبلی را به کمیسیون استانی تحویل نماید.

کارآموز باید از وکالت­نامه­های خود حفظ و حراست نموده و از انتقال آن به هر شخص دیگری نظیر سایر کارآموزان، وکلا و موسسات حقوقی خودداری نماید

و مسئولیت فقدان یا هرگونه سوء استفاده از وکالت­نامه با شخص کارآموز است و در صورت از بین رفتن برگه­های وکالتنامه، باید مراتب به طور مستند و مکتوب به کمیسیون استانی اعلام گردد.

تبصرهتکلیف کارآموز به ارائه تصویر وکالت نامه با اعلام شماره پرونده و شعبه بعد از راه اندازی سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل نیز به قوت خود باقی است.

ماده ۸۵ کارآموز نمونه استانی و کشوری و کمیسیون استانی برتر، سالانه از سوی کمیسیون انتخاب شده و به نحو مقتضی مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

شیوه نامه مربوطه توسط کمیسیون تصویب و به استان ها ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸۶ مشمولین ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مکلف به انجام تکالیف کارآموزی زیر نظر وکیل سرپرست به مدت ۹ ماه بوده

و دوره آموزشی – کاربردی آن­ها از ۶۴ به ۳۲ ساعت و همایش­ها و سخنرانی­های علمی از ۳۰ به ۱۵ ساعت با تصمیم کمیسیون استانی کاهش می­یابد.

مدت حضور در محاکم موضوع ماده ۳۰ این دستورالعمل به نصف تقلیل یافته ولیکن تعداد گزارش­ها تغییر نخواهد کرد و کار تحقیقی و سایر تکالیف نیز در دوره کارآموزی ایشان به قوت خود باقی است.

ماده ۸۷ آن دسته از پذیرفته شدگانی که سابقه کارآموزی قضاوت یا وکالت(اعم از مرکز یا کانون) را داشته­ا­ند و با ارائه مستندات،

انجام موفق آمیز تکالیف کارآموزی آن­ها برای کمیسیون استانی محرز گردد، از تکرار این تکالیف با تایید کمیسیون معاف خواهند شد.

تبصره: تکالیف انجام شده، در صورت کان لم یکن شدن قبولی یا ابطال پروانه کارآموز یا وکیل و یا محرومیت موقت از شغل وکالت و یا اخراج از دستگاه قضایی

از شمول این ماده خارج بوده و کارآموز مکلف به انجام دادن کلیه تکالیف کارآموزی می­باشد.

ماده ۸۸ به جز موارد مندرج در قوانین و مقررات نظیر تبصره ۲ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی، تقلیل یا معافیت دوره کارآموزی امکان پذیر نمی­باشد

و کارآموز دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری و اعضای هیات علمی و مدرسین دانشگاه در انجام تکالیف کارآموزی نیز تابع همین دستورالعمل بوده و موظف

به انجام کلیه تکالیف کارآموزی می باشد.

ماده ۸۹ علاوه بر ابلاغ کتبی، روش هایی از جمله ارسال پیامک یا درج در تارنمای مرکز یا صفحه شخصی کارآموز نیز ابلاغ محسوب شده

و تاریخ ارسال یا درج در تارنمای مرکز یا صفحه شخصی، تاریخ ابلاغ محسوب می شود و کارآموز موظف به ملاحظه و کنترل مستمر موارد فوق است و ادعای عدم اطلاع، مسموع نخواهد بود.

ماده۹۰ کارآموز وکالت مودی مالیاتی محسوب شده و پس از دریافت پروانه ظرف مدت ۲ ماه مکلف به تشکیل پرونده مالیاتی است.

ماده ۹۱ تودیع پروانه در طی دوران کارآموزی ممنوع است.

ماده ۹۲ تعیین هزینه­های دوره کارآموزی اعم از دوره آموزشی – کاربردی، اختبار، تمدید دوره، نقل و انتقالات کارآموزی،

اعتراض به تصمیمات و غیره و معافیت های مربوطه و تعیین سهم استان از وجوه ماخوذه به صورت سالانه از سوی کمیسیون و با

هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مرکز تعیین و به مراکز استانی ابلاغ می­شود.

تبصره: مرجع دریافت هزینه­های فوق به استثنای مواردی که در مقررات مرجع دیگری برای آن تعیین شده است، هیات مدیره استانی است.

ماده ۹۳ شیوه نامه ها و پیوست های مرتبط با این دستورالعمل، توسط معاونت آموزش حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۹۴ – در موارد پیش بینی نشده در این دستورالعمل، تصمیمات کمیسیون با موافقت معاون آموزش مرکز لازم الاجرا بوده

و هرگونه تفسیر و رفع ابهام از دستورالعمل منحصراً در اختیار معاون آموزش مرکز می باشد.

ماده ۹۵ دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ۹۵ ماده به پیشنهاد معاونت آموزش،

در تاریخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۹ توسط رئیس مرکز تصویب و ابلاغ و دستورالعمل های سابق کارآموزی و نقل و انتقال کارآموزان نسخ گردید.

شرح وظايف كارآموزي وكالت دادگستري

فصل اول : كليات و تعاريف

ماده ١ (در اين شرح وظايف ، اصطلاحات در معاني زير استفاده شده است:

الف ) اتحاديه : اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

 . ب ) صندوق :صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري .

ج ) پروانه : پروانه كارآموزي وكالت دادگستري

 . د ) كانون يا كانون متبوع : كانون وكلاي دادگستري صادركننده پروانه

 . ه ) آزمون : آزمون ورودي داوطلبان كارآموزي وكالت .

و ) كارآموز : دارنده پروانه معتبر از كانون

 . ز ) كميسيون : كميسيون كار آموزي كانون مربوط

 . ح ) دوره يا كارآموزي : مدت زمان انجام تكاليف كارآموزي .

ط ) پروانه معتبر : پروانه اي كه با شرايط قانوني صادر و در موعد مقرر تمديد اعتبار شده و از درجه اعتبار ساقط نشده باشد.

ي ) محل اشتغال : شهري كه از سوي كانون براي اشتغال به وكالت تعيين مي شود.

ك ) محل كارآموزي : شهري كه از سوي كانون براي طي دوره ، تعيين مي شود.

ل ) وظايف يا تكاليف :كليه تكاليفي كه كارآموز بايد در طي دوره انجام دهد.

م ) پايان يا ختم دوره : اتمام انجام كليه تكاليف ، طبق شرح وظايف در مدت مقرر و اعلام كتبي به كميسيون.

ن ) مدارك : آنچه كه نشان دهنده انجام تكاليف است.

س ) اختبار : امتحان كتبي و شفاهي پايان دوره.

ماده ٢ ( كارآموز به محض صدور پروانه ، تحت پوشش صندوق قرار مي گيرد، لذا بايد حق بيمه مقرر را در مهلت معين بپردازد.

ماده ٣ ( ملاك تعيين محل اشتغال ، نمره اكتسابي داوطلب در آزمون ، صرفنظر از سهميه قبولي خواهد بود. فصل دوم : شروع كارآموزي و مدت آن

ماده ٤ ( پذيرفته شده آزمون و متقاضي پروانه بعد از ثبت نام ، تكميل پرونده و تصويب هيئت مديره ، مدارك زير را از دفتر كانون دريافت مي كند:

 الف ) اصل پروانه و كارنامه مطابق نمونه اتحاديه.

ب ) سه برگ معرفي نامه ( نسخه اول و دوم ، براي وكيل سرپرست و كارآموز و نسخه سوم مشتمل بر تاييد وكيل سرپرست با قيد تاريخ رؤيت و گواهي شروع دوره جهت ضبط در پرونده كانون. )

ج ) دو نسخه معرفي نامه ( نسخه اول به دادگستري كل محل كارآموزي جهت معرفي به دادگاه ها ، نسخه دوم براي كارآموز

 ) د ) شرح وظايف تبصره ) كارآموز مكلف است حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اخذ مدارك ،

در دفتر وكيل سرپرست حاضر شده و نسخه سوم معرفي نامه بند ( ب ) را پس از گواهي وكيل سرپرست به كانون ارائه دهد.تاريخ گواهي ،

به منزله شروع دوره است مشروط بر اينكه ظرف مدت فوق ، تكاليف كارآموزي را شروع كند.

ماده ٥ ( از تاريخ شروع دوره ، كارآموز موظف است هجده ماه تمام ( به استثناي مواردي كه در قانون مدت ديگري تعيين شده باشد ) تكاليف را بلاانقطاع انجام دهد

. تبصره ) در صورتي كه به عللي مانند بيماري ، زايمان ، فوت اقرباي نسبي و سببي درجه اول از طبقه اول، سفر حج واجب و تحصيل ،

وقفه اي در كارآموزي ايجاد شود ، كارآموز بايد كتبا تقاضاي مرخصي خود را براي اتخاذ تصميم به كميسيون ارائه دهد.

ماده ٦ ( در صورتي كه كارآموز بدون اخذ مرخصي از انجام بلاانقطاع تكاليف خودداري ورزد ، مدت زمان توقف به انضمام تمام يا قسمتي از كارآموزي قبل از آن ، قابل پذيرش نخواهد بود.

ماده ٧ ( كارآموز مكلف است صرفا در محلي كه توسط كانون براي كارآموزي تعيين شده ، وظايف خود را تحت نظر وكيل سرپرست انجام دهد

و در دادگاه هاي همان محل شركت كند.در مواردي كه شهر محل كارآموزي خارج از مركز استان باشد ،

كارآموز مي تواند تا يك چهارم حد نصاب تكليف شركت در جلسات دادگاه را با موافقت كميسيون در جلسات دادگاه هاي كيفري استان و تجديدنظر استان متبوع شركت كند.

ماده ٨ ( در صورتي كه در اثناي دوره ، كانون متبوع كارآموز به طور قطع تغيير كند ، نظريه كميسيون كانون اول در مورد مدت زمان كارآموزي قبلي به كانون دوم ارسال مي شود .

پذيرش تمام يا قسمتي از مدت مذكور با كميسيون كانون دوم خواهد بود.

ماده ٩ ( در صورت وجود شرايط پيش بيني شده در آيين نامه انتقال ، كارآموز مي تواند دوره خود را به صورت مهمان در غير از كانون متبوع طي كند.كانون ها (متبوع و ميزبان )

در رد يا قبول درخواست انتقال مختارند.

ماده ١٠ ( در صورت پذيرش انتقال ، كارآموزي ، تحت نظر كانون متبوع و ميزبان به ترتيب زير انجام مي شود:

الف ) امور تحت نظر كانون متبوع

١ ( صدور و تمديد پروانه

 ٢ ( موافقت ابتدايي با معرفي كارآموز به كانون ميزبان.

 ٣ ( بررسي نهايي مدارك و عنداللزوم اعطاي مجوز شركت در اختبار

٤ ( برگزاري اختبار ، اعلام نتيجه و حسب مورد صدور پروانه وكالت يا تجديد دوره

٥ ( هرگونه تصميم گيري در خصوص كارآموز به استثناي مواردي كه در بند ب خواهد آمد.

ب ) امور تحت نظر كانون ميزبان

١ ( موافقت با انتقال دوره به صورت مهمان

٢ ( تعيين وكيل سرپرست و معرفي كارآموز به وي

٣ ( صدور كارنامه

٤ ( معرفي به دادگستري كل محل كارآموزي

٥ ( تعيين نحوه حضور در جلسات سخنراني و كارگاه هاي آموزشي

٦ ( تعيين عنوان كار تحقيقي ، دريافت ، بررسي ، تاييد يا رد آن.

٧)اتخاذ تصميم در مورد موضوع ماده ٦

٨ ( بررسي ابتدايي مدارك و اعلام نتيجه به كانون متبوع حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تحويل توسط كارآموز

٩ ( تشخيص هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق كارآموز ، مخالفت قطعي با ادامه كارآموزي و معرفي كارآموز

به كانون متبوع جهت هرگونه تصميم گيري از جمله در خصوص اعمال تبصره ٣ ماده ٦ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري.

١٠ ( رسيدگي به ساير تخلفات انتظامي كارآموز در طول دوره.

تبصره ١ ( انتقال محل كارآموزي به كانون ميزبان براي يك دوره كامل است . در صورت تجديد يا تمديد دوره ، انتقال مجدد منوط به موافقت كانون هاي متبوع و ميزبان است.

تبصره ٢ ( پرونده اداري كارآموز در كانون متبوع نگهداري و بدل مفيد آن به كانون ميزبان ارسال مي شود. فصل سوم : تكاليف كارآموزي

ماده ١١ ( كارآموز موظف است وظايف زير را در دوره كارآموزي تحت نظر كانون انجام دهد.

 ١ -١١ ( انجام كارهايي كه از طرف كانون ارجاع مي شود ، مانند كار در دادسرا ، دادگاه ، شعبه معاضدت و غيره

٢ -١١ ( طي دوره آموزش رايانه به تشخيص كانون و ارائه گواهي مراكز آموزشي مورد تاييد كانون

٣ -١١ ( مطالعه قوانين و متون حقوقي، انجام كارها و پيگيري پرونده هاي مرتبط با كارآموزي، تحت نظر و راهنمايي هاي وكيل سرپرست

و تسليم گزارش به وي. نتيجه اقدامات مذكور در كارنامه كارآموز درج و توسط وكيل سرپرست گواهي مي شود

تبصره ١ ( كارآموز بايد كليه امور وكالتي را كه خود قبول مي كند يا توسط وكيل سرپرست ارجاع مي شود، مانند تنظيم وكالت نامه ، دادخواست ، شكواييه ، لايحه و …با

نظارت وكيل سرپرست انجام دهد، به گونه اي كه در هر مورد رسيدگي به امور وكالتي كارآموز به وسيله وكيل سرپرست و مقامات كانون به سهولت امكان پذير باشد.

تبصره ٢ ( كارآموز از تاسيس هرگونه دفتر يا موسسه ، منفردا يا متفقا با كارآموزان ديگر و وكلا ممنوع بوده و مكلف است

در دفتر وكيل سرپرست حاضر شود. تخطي از اين امر تخلف انتظامي محسوب مي شود.

تبصره ٣ ( نشاني كارآموز منحصرا نشاني وكيل سرپرست است كه بايد جهت ابلاغ هرگونه اوراق ارسالي از كانون يا اوراق قضايي ، در وكالتنامه ، سربرگ، كارت ويزيت و مكاتبات قيد نمايد

تبصره ٤ ( كارآموز بايد گزارش عملكرد خود را كه حاوي حضور در جلسات دادگاه ، سخنراني و كارگاه آموزشي و دفتر است ، در پايان هر سه ماه ، به وكيل سرپرست ارائه دهد.وكيل سرپرست نيز بايد پس از ملاحظه گزارش مذكور ، حداكثر ظرف يك هفته ، نظر خود را به كميسيون اعلام كند

٤ -١١ ( شركت در جلسات سخنراني ، كلاس ها و كارگاه هاي آموزشي كه از طرف كانون برگزار مي شود

تبصره ١ ( عدم حضور كارآموز در بيش از يك پنجم مجموع جلسات سخنراني يا كارگاه هاي آموزشي ، نقصان محسوب و برابر ماده ١٦ عمل مي شود.

تبصره ٢ ( عدم حضور در بيش از يك دوم جلسات موجب تجديد دوره خواهد شد

تبصره ٣ ( جلسات سخنراني و كارگاه هاي آموزشي بايد با ذكر دقيق تاريخ ، موضوع و نام سخنران به طور متوالي در كارنامه درج و به مهر و امضاي نماينده كميسيون برسد.

تبصره ٤ ( همراه نداشتن كارنامه ، تاخير بيش از پانزده دقيقه يا ترك جلسه پيش از اتمام به منزله غيبت خواهد بود.

 ٥ -١١ ( ايراد سخنراني با توجه به امكانات كانون و تصميم كميسيون.

 ٦ -١١ ( تهيه و ارائه كار تحقيقي

تبصره ١ ( كارآموز بايد حداكثر ظرف سه ماه از شروع دوره ، هفت عنوان كار تحقيقي به كميسيون پيشنهاد كند . موضوع كار تحقيقي با تصميم كميسيون از بين عناوين پيشنهادي يا خارج از آن تعيين و ابلاغ مي شود.

تبصره ٢ ( كار تحقيقي تحت نظر وكيل سرپرست ، حداقل در چهل صفحه تهيه و به همراه لوح فشرده نهايتا سه ماه قبل از پايان دوره به كميسيون ارائه مي شود.

تبصره ٣ ( كار تحقيقي بايد حاصل مطالعات شخصي كارآموز ، با توجه به مباحث مطروحه و آموزش هاي كاربردي بوده ، با رعايت دقيق اصول نگارش و ذكر منابع استنادي ، تهيه شود

تبصره ٤ ( عدم ارائه كار تحقيقي در موعد مقرر موجب تجديد دوره و عدم تاييد نهايي آن ، موجب ادامه دوره به مدت شش ماه با انجام كليه تكاليف است

٧ -١١ ( شركت در جلسات دادرسي مدني و كيفري دادگاه ها حداقل ماهي دو مرتبه و تهيه گزارش از پرونده هاي مذكور.

 تبصره ١ ( هدف از حضور در جلسات دادگاه هاي مدني و كيفري آن است كه كارآموز با طرز استدلال و استناد طرفين دعوا و وكلاي آن ها به قوانين ، نحوه برخورد قضايي دادگاه ها با موضوع پرونده و دلايل رد يا قبول استدلال ها و مستندات طرفين آشنا شود. براي آموزش بهتر ، كارآموز بايد حتي المقدور در جلسات محاكم با موضوعات متنوع شركت كرده ، از تهيه گزارش با موضوعات تكراري و مشابه خودداري كند

تبصره ٢ ( يكي از جلسات ماهانه دادگاه ها ، بايد محاكمه كيفري باشدو كارآموز در تمام جريان دادرسي حضور داشته و گزارش جامعي از پرونده، شامل :شكواييه ، تحقيقات مقدماتي، قرار اخذ تامين كيفري ، قرار مجرميت ، كيفرخواست و رسيدگي در دادگاه اعم از : كيفيت ابلاغ و احضار ، نوع اتهام ، اظهارات طرفين و وكلاي آن ها و راي يا تصميم دادگاه تهيه كند.

 تبصره ٣ ( منظور از محاكمات مدني حضور در جلسه اي است كه تشكيل و دادرسي انجام شود، اعم از اينكه منجر به ختم آن بشود يا خير.لذا حضور در جلسه دادگاهي كه بدون محاكمه تجديد شود ، دليل انجام وظايف نيست.از پرونده اي كه در جلسه موردنظر رسيدگي شده ، بايد گزارش كاملي شامل :متن دادخواست ، ادله و مستندات آن ، كيفيت ابلاغ ، جريان دادرسي ، اظهارات اصحاب دعوا و وكلاي ايشان و راي يا تصميم كامل دادگاه تهيه شود.

 تبصره ٤ ( تهيه گزارش از موضوعاتي كه مستلزم تشكيل جلسه دادرسي نيست ،مانند برخي از مسائل امور حسبي ، دستور موقت ، تامين خواسته ، تامين دليل و پرونده هاي اجرايي ، همچنين تهيه گزارش از روند تحقيقات مقدماتي دادسرا در پرونده هاي كيفري انجام تكليف مقرر محسوب نمي شود.

 تبصره ٥ ( گزارش ها بايد حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ جلسه دادگاه ، به صورت منظم جمع آوري ، تايپ يا پاكنويس شده ، در مواعد اعلامي ، تسليم كميسيون شود. شماره گذاري صفحات و تنظيم فهرست براي گزارش ها ضروري است . تبصره ٦ ( كارآموز بايد در پايان هر يك از گزارش ها ، نظر استنباطي خود را حداقل در ده سطر نسبت به موضوع پرونده ، گردش كار ، اظهارات طرفين و تصميم دادگاه ، نفيا يا اثباتا به صورت مستدل بيان كند. گزارش ها و اظهار نظر كارآموز ، توسط اعضاي كميسيون ارزيابي مي شود.

 تبصره ٧ ( حضور كارآموز ، ماهانه در دو جلسه دادرسي مدني و كيفري دادگاه ها ، حداقل تكليف است . لذا كسري حضور در جلسات دادگاه در هر ماه را نمي توان از طريق شركت اضافي در ماه هاي ديگر جبران كرد.

 تبصره ٨ ( در صورت لزوم و به تشخيص كميسيون ، به تعداد شركت در جلسات دادگاه اضافه خواهد شد.

 تبصره ٩ ( كارآموز بايد در هر نيمه از ماه در يك جلسه دادگاه شركت كند. در ماه هاي فروردين و اسفند ، شركت در دو جلسه در يك نيمه از ماه بلامانع است.

 تبصره ١٠ ( كارنامه بايد از حيث حضور در جلسات دادگاه ها ، منظم و از نظر رديف و تقدم و تاخر تاريخ متوالي باشد. كارنامه هايي كه اين ترتيب در آن ها رعايت نشود ، از نظر كميسيون قابل پذيرش نيست.

 تبصره ١١ ( كليه رديف ها و قسمت هاي مربوط به شركت در جلسات دادگاه ها ، بايد در روز جلسه دادرسي تنظيم و توسط دادگاه گواهي شود. رديف ها و قسمت هاي فاقد اين شرايط ، توسط كميسيون ابطال مي شود.

 تبصره ١٢ ( تهيه گزارش از پرونده هايي كه كارآموز در آن وكالت دارد ، قابل پذيرش نيست.

 تبصره ١٣ ( كارنامه و گزارش هاي تهيه شده ، دليل عمده و ملاك انجام تكاليف است ، لذا بايد در حفظ و نگهداري كارنامه و گزارش ها كمال دقت و مواظبت به عمل آيد.

 تبصره ١٤ ( صفحات كارنامه در دو نسخه تهيه مي شود. كارآموز پس از تكميل هر صفحه بايد نسخه دوم را جدا كرده و در بايگاني خود نگه دارد.در صورت فقدان يا از بين رفتن كارنامه ، نسخه دوم جايگزين آن مي شود. عدم ارائه نسخ دوم در موعد اعلامي ، به منزله عدم انجام تكاليف تلقي مي گردد و كميسيون حسب مورد نسبت به آن اتخاذ تصميم خواهد نمود.

٨ -١١ ( حضور در دايره معاضدت قضايي و آموزش لازم با توجه به امكانات كانون و تصميم كميسيون ، و ارائه دوره گواهي دايره مذكور در پايان دوره.

ثبت نام کلاس خصوصی آزمون وکالت کرج
ثبت نام در کلاس خصوصی آزمون وکالت کرج

 فصل چهارم :پايان دوره و اختبار

ماده ١٢ ( كارآموز مكلف است پس از پايان دوره يا در مواعدي كه كميسيون مقرر مي دارد، ختم دوره خود را اعلام ، و مدارك انجام تكاليف را حداكثر ظرف بيست روز به شرح زير تسليم كند: الف ) كارنامه كارآموزي ب ) گزارش ها ج ) گواهي تسليم كار تحقيقي د ) گواهي طي دوره هاي آموزش در دايره معاضدت قضايي و مباني كامپيوتر و اينترنت.

 ماده ١٣ ( كميسيون بعد از بررسي مدارك و تكاليف كارآموزان متقاضي شركت در اختبار ، اسامي واجدين شرايط را حداقل يك هفته قبل از اختبار در تابلو اعلانات و سايت كانون ، اعلام مي كند.

 ماده ١٤ ( كميسيون درباره كارآموزاني كه در موعد مقرر ، اعلام ختم دوره نكرده ، يا مدارك خود را كلا يا جزئا تسليم ننموده ، يا مدارك ايشان قابل قبول تشخيص داده نشود ، تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

 ماده ١٥ ( كميسيون در مميزي تكاليف كارآموزان واجد شرايط شركت در اختبار ، درجات زير را اعمال مي كند. الف ) قابل قبول ب ) خوب ج ) بسيار خوب د ) عالي براي درجات خوب ، بسيار خوب و عالي به ترتيب نمرات يك ، دو ، سه منظور مي شود. اين نمره با مجموع نمرات نهايي اكتسابي كارآموز در اختبار ( موضوع تبصره ماده ١٩ ( جمع و سپس معدل كل تعيين مي شود.

 ماده ١٦ ( چنانچه در انجام تكاليف ، بدون عذر موجه نقصاني وجود داشته باشد كه از موارد تجديد دوره محسوب نشود ، دوره ، با انجام تمام يا بعضي از تكاليف به مدتي كه از يك سال بيشتر نباشد ، تمديد مي شود. در صورت وجود عذر موجه ، كارآموز موظف به تكميل دوره و رفع نقص از تكاليف ، طبق نظر كميسيون خواهد بود.

 ماده ١٧ ( كارآموزي كه براي عدم شركت در اختبار عذر موجه داشته باشد ، بايد قبل از اختبار و در مورد حوادث غير مترقبه حداكثر ظرف يك هفته بعد از اختبار ، موضوع را به كميسيون اعلام كند . در صورت تشخيص موجه بودن عذر ، كارآموز موظف به شركت در كليه مراحل و مواد درسي اختبار بعدي خواهد بود. در اين صورت كارآموز از انجام تكاليف به استثناي وظايف محوله از سوي كانون و وكيل سرپرست معاف است . تبصره ١ ( بيماري با گواهي پزشك متخصص ، زايمان ، فوت اقرباي نسبي و سببي درجه اول از طبقه اول و سفر حج واجب از جمله معاذير موجه محسوب مي شوند. تبصره ٢ ( استفاده از حكم اين ماده در هر شرايطي براي دو بار امكان پذير است.

 ماده ١٨ ( كميسيون حداقل سالي يك بار اختبار برگزار مي كند . آگهي متضمن زمان و مكان برگزاري در محل كانون الصاق و در سايت كانون منعكس مي شود و به منزله ابلاغ به كارآموزان واجد شرايط براي اختبار است.

 تبصره ١ ( پس از آگهي مذكور هيچ كارآموزي نمي تواند مدعي عدم اطلاع از زمان و مكان برگزاري اختبار باشد.

 تبصره ٢ ( مواد اختبار عبارتند از : حقوق مدني ، حقوق جزا ، حقوق تجارت ، آيين دادرسي مدني و قوانين و مقررات وكالت ، آيين دادرسي كيفري و حقوق ثبت و امور حسبي.

 ماده ١٩ ( حداقل نمره قبولي در اختبار معدل ده از بيست است . چنانچه معدل كل بين ده تا دوازده باشد ، يك نمره كمتر از هفت و در صورتي كه بالاتر از دوازده باشد ، دو نمره كمتر از هفت قابل پذيرش است. تبصره ) در معدل گيري هر درس ضريب نمره اختبار كتبي ٣ و شفاهي يك خواهد بود.

 ماده ٢٠ ( نتيجه اوليه اختبار در محل كانون اعلام مي شود و كارآموز مردود مي تواند از تاريخ اعلان ، حداكثر ظرف سه روز اعتراض خود را با ذكر دليل به كميسيون اعلام كند ، نظر كميسيون در رسيدگي به اعتراضات و بررسي اوراق امتحاني ، قطعي است.

 ماده ٢١ ( كميسون حداكثر ظرف يك هفته پس از پايان رسيدگي به اعتراضات ، نتيجه نهايي اختبار را جهت طرح در هيئت مديره و اتخاذ تصميم به رياست كانون گزارش مي كند. تبصره ) كانون مي تواند حسب مقتضيات خود براي نفرات برتر اختبار هر دوره با توجه به تعداد آن ها ، حق انتخاب محل اشتغال را در نظر بگيرد.

 ماده ٢٢ ( كارآموز در صورت شركت در اختبار تا اعلام قبولي و انجام مراسم تحليف ، مكلف است امور وكالتي را كماكان تحت نظارت وكيل سرپرست انجام دهد. فصل پنجم : تجديد دوره و انتفاي كارآموزي

 ماده ٢٣ ( تجديد دوره به اين معنا است كه كارآموز بايد يك دوره ديگر تمام تكاليف را انجام دهد. ( به استثناي آموزش رايانه و اينترنت و تهيه كار تحقيقي مشروط به آنكه قبلا انجام شده باشد.) تبصره ) تجديد دوره تحت هر شرايطي فقط براي يك دوره امكان پذير است و مدت آن براي مردودين علمي يك سال و در ساير موارد هجده ماه خواهد بود.

 ماده ٢٤ ( موارد تجديد دوره به قرار زير است: الف ) مورد پيش بيني شده در تبصره ٢ بند ٤-١١ . ب ) ايجاد وقفه در طي دوره به مدت يك سال متوالي و يا دو سال متناوب. ج ) كارآموزي كه در اولين دوره ، اعلام ختم دوره نكرده و در مواعد مقرر ، مدارك را تسليم نكند. د ) كارآموزي كه بدون عذر موجه در اختبار مقرر شركت نكند. ه ) كارآموزي كه عليرغم شركت در جلسات كتبي اختبار ، بدون عذر موجه از شركت در جلسات شفاهي خودداري كند. ز ) كارآموزي كه در اختبار پايان اولين دوره مردود شود. ح ) كارآموزي كه به تشخيص كميسيون ، تكاليف خود را به نحو كامل انجام نداده و امكان رفع نقص از آن نيز وجود نداشته باشد و يادر صورت امكان رفع نقص ، در موعد مقرر اقدام به رفع نقص نكند. ط ) كارآموز مشمول ماده ١٦ كه در اختبار مقرر شركت نكند.

 ماده ٢٥ ( انتفاي كارآموزي به اين معنا است كه به تشخيص كميسيون و تصويب هيئت مديره استمرار كارآموزي كان لم يكن و ملغي الاثر مي شود و پذيرش مجدد منوط به قبولي در آزمون ورودي خواهد بود.

 ماده ٢٦ ( موارد انتفاي كارآموزي به قرار زير است: الف ) اصرار بر عدم رعايت شئون وكالت يا اخلاق حرفه اي يا تكرار تخلف از شرح وظايف به نحوي كه استمرار كارآموزي به مصلحت نباشد. ب ) عدم شروع دوره و يا وقفه غير موجه در انجام تكاليف به مدت بيش از يك سال متوالي و يا بيش از دو سال متناوب از تاريخ صدور پروانه يا تجديد دوره. ج ) كارآموزي كه در پايان دوره تجديدي ، از حضور در اختبار خودداري كرده و مشمول ماده ١٦ نباشد يا در صورت شركت در اختبار ، مردود علمي شود. د ) كارآموز مشمول ماده ١٧ كه سابقا تجديد دوره شده و از حضور در اختبار مقرر خودداري كند و يا در صورت شركت در اختبار مردود علمي شود. تبصره ) در موارد انتفاي كارآموزي كميسيون تصميم خود را به كارآموز اعلام و براي وكيل سرپرست وي ، رياست كل دادگستري استان و اتحاديه ارسال مي كند.در اين صورت استفاده از پروانه و عنوان كارآموزي ممنوع و از مصاديق تظاهر به وكالت موضوع ماده ٥٥ قانون وكالت است.

 ماده ٢٧ ( از جمله مصاديق بند الف ماده ٢٦ عبارتند از : الف ) نقض قوانين و نظامات . ب ) رفتار و گفتار برخلاف شرافت وكالت و قضاوت . ج ) بي حرمتي به مقامات قضايي ، اداري ، وكلا و كارآموزان . د ) بي حرمتي و عدم رعايت ادب و نزاكت نسبت به اعضاي كانون ، مسئولين و ارگان هاي آن. ه ) تعامل غيرمتعارف با اشخاص حقيقي يا حقوقي در امور وكالت . د ) تشكيل پرونده هاي متعدد انتظامي عليه كارآموز در طي دوره . ز ) عدم توجه و بي اعتنايي به دعوت نامه ها و اخطاريه هاي كانون و ارگان هاي آن . فصل ششم : وظايف وكلاي سرپرست

ماده ٢٨ ( پذيرفته شدگان كارآموزي براي سرپرستي دوره،موافقت كتبي دو وكيل واجد شرايط را اخذ و تسليم مي كنند.

 ماده ٢٩ ( امور زير از جمله وظايف وكيل سرپرست است : الف ) نظارت مستمر بر عملكرد وكالتي كارآموز و راهنمايي وي در كليه مراحل ، شامل : تنظيم قرارداد وكالت با موكل ، نحوه طرح دعوا و شكايت ، تنظيم دادخواست و شكواييه ، امور مربوطه به حق الزحمه و پرداخت هزينه هاي قانوني توسط كارآموز ، تدارك دفاع ، تنظيم لوايح دفاعيه و … ب ) آموزش مستمر كارآموز جهت آشنايي با وظايف و اختيارات وكيل دادگستري ، فن دفاع ، اخلاق حرفه اي ، نحوه تعامل با همكاران ، قضات ، كارمندان اداري ، موكل و … ج ) نظارت و بررسي دقيق انجام تكاليف . د ) همكاري مستمر با كميسيون جهت اجراي برنامه هاي آموزشي. ه ) نظارت بر تهيه گزارش هاي سه ماهه موضوع تبصره ٤ بند ٣-١١ و اعلام نظر به كميسيون. و ) اعلام تخلف احتمالي يا نداشتن حسن اخلاق و رفتار كارآموز به كميسيون. ز ) اعلام شروع به كارآموزي و اظهار نظر پيرامون نحوه انجام تكاليف در پايان دوره. ح ) در صورت تاييد ، امضاي وكالتنامه تنظيمي بين كارآموز و موكلين وي ، با توجه به صلاحيت علمي ، عملي و قانوني كارآموز. ط ) ارائه مشاوره به كارآموز در خصوص سوالات و موارد ابهام وي . ي ) اتخاذ تدابير عملي براي حضور كارآموز حداقل ٢ روز در هفته در دفتر، به نحوي كه كليه امور وكالتي تحت نظارت وكيل سرپرست انجام شود.

 ماده ٣٠ ( تغيير وكيل سرپرست در طي دوره ، فقط براي يك بار امكان پذير و منوط است به درخواست كتبي كارآموز با ذكر دلايل موجه ، ارائه موافقت كتبي وكيل سرپرست وقت و وكيل مورد نظر بعدي ، نظر كميسيون و موافقت هيئت مديره.

 ماده ٣١ ( در صورت فوت ، ممنوع شدن از شغل وكالت ، تعليق يا توديع پروانه وكالت و انتقال محل اشتغال وكيل سرپرست و يا انصراف وي از سرپرستي با ارائه دلايل موجه ،كارآموز بايد يك وكيل واجد شرايط ديگر به كانون معرفي كند. تبصره ) در صورتي كه بنا به معاذيري مانند بيماري يا مسافرت ، وقفه اي در امور سرپرستي ايجاد شود ، سرپرستي موقت كارآموز با رياست كانون و يا وكيلي كه از طرف وي تعيين مي شود، خواهد بود.

 ماده ٣٢ ( وكيل سرپرست از قبول وكالت يا ارائه مشاوره به طرف مقابل كارآموز خود يا تاييد وكالت يا انجام مشاوره به يكي از كارآموزان در مقابل كارآموز ديگر خود ، ممنوع است. فصل هفتم : مقررات انضباطي و انتظامي

 ماده ٣٣ ( كارآموزي كه مرتكب تخلف انتظامي شود ، مشمول آيين نامه لايحه قانوني استقلال …مصوب ١٣٣٤ و نظامات مندرج در اين شرح وظايف خواهد بود.

 ماده ٣٤ ( رعايت نزاكت و ادب در رفتار ، نگارش دادخواست ، لوايح و مكاتبات نسبت به مقامات قضايي ،اداري ،اصحاب دعوا و وكلاي آن ها و نيز پيروي از آداب و اصول اخلاقي و داشتن پوشش مناسب و آراسته ، براي كارآموز الزامي است. تبصره ) استفاده از آرم كانون و همراه داشتن پروانه در مراجع رسمي و قضايي براي كارآموز الزامي است.

 ماده ٣٥ ( اعتبار پروانه ، آبان هر سال منقضي مي شود.كارآموز بايد در آبان هرسال براي تمديد پروانه به دبيرخانه كانون مراجعه كند. در صورت عدم تمديد پروانه ، كارآموز تحت هيچ عنوان حق قبول وكالت به تنهايي يا با كارآموز يا وكيل ديگر حتي وكيل سرپرست خود را ندارد.

 ماده ٣٦ ( كارآموز منفردا يا متفقا به همراه وكيل سرپرست خود يا وكلاي ديگر ، علاوه بر محدوديت مقرر در قسمت اخير تبصره ٣ ماده ٦ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ، حق مداخله در دعاوي مالي بيش از حد نصاب معين شده توسط اتحاديه را ندارد. تبصره ١ ( در پرونده هاي كيفري كه مرجع تجديد نظر آن ها ديوان عالي كشور است ، كارآموز از ابتداي رسيدگي نزد قضات دادسرا ( دادستان ، داديار و بازپرس ) ، حق وكالت و دخالت نخواهد داشت. تبصره ٢ ( در صورتي كه بعد از قبول وكالت و جريان دعوا به عللي چون اعتراض خوانده به تقويم خواسته يا مواردي كه خواسته به طور علي الحساب تقويم شده ، مشخص شود دعوا خارج از صلاحيت كارآموز است ، كارآموز بايد با اعلام موضوع به موكل ، استعفا دهد. تبصره ٣ ( قبول وكالت جهت مطالعه پرونده ، مشمول اين ماده نيست.

 ماده ٣٧ ( هرگونه دخل و تصرف در مندرجات مدارك و كارنامه ، از قبيل تغيير ، پاك كردن اعداد و عبارات آن يا الحاق ، قطع نظر از وصف كيفري ، از نظر كانون تخلف محسوب و موجب تعقيب انتظامي و عدم پذيرش مدارك و كارنامه خواهد بود.

 ماده ٣٨ ( كارآموز در طول دوره ، تا تحليف ، حق استفاده از عنوان وكيل دادگستري يا مشاور حقوقي را ندارد. ذكر عنوان كارآموز وكالت بعد از نام و نام خانوادگي ( اعم از فارسي يا لاتين ) و نيز درج شماره پروانه و نشاني وكيل سرپرست در كليه موارد مانند سربرگ ، كارت ويزيت و مهر ضروري است . استفاده از عباراتي نظير عضو كانون وكلا ، وكيل عادي ، قبول وكالت و غيره ممنوع است

ماده ٣٩ ( قبول كار وكالتي منوط به انجام وظايف كارآموزي است و كارآموز بايد منحصرا با موافقت و امضاي وكيل سرپرست در وكالت نامه و در حدود صلاحيت كارآموزان قبول وكالت كند. تبصره ) كارآموز بايد از وكالت نامه هاي مخصوص كارآموزان استفاده كند كه پس از ثبت شماره سريال در دفتر كانون به كارآموز تحويل مي شود و مسئوليت هر نوع سوءاستفاده احتمالي از وكالت نامه هاي مذكور متوجه شخص كارآموز خواهد بود.

ماده ٤٠ ( كارآموز بايد نسخه اي از وكالت نامه را به موكل و نسخه ديگر را به وكيل سرپرست تحويل داده و تصوير آن را در پرونده مخصوص به خود نگهداري كند.

ماده ٤١ ( كارآموز مكلف است كليه امور ارجاعي از سوي ارگان هاي كانون را در اسرع وقت و به نحو شايسته انجام داده و گزارش آن را به موقع تسليم كند و در امور محرمانه مانند ارجاعات دادسرا ، دادگاه انتظامي يا بازرسي ، رازداري را رعايت كند.

ماده ٤٢ ( كارآموز مسئول صحت اعلامات و اظهارات خود به كانون است . در صورت كشف خلاف ، كميسيون بررسي و اتخاذ تصميم خواهد كرد.

ماده ٤٣ ( كارآموز از هرگونه تبليغ يا اقدامات غيرمتعارف ممنوع است.

 ماده ٤٤ ( شرح وظايف كارآموزي وكالت دادگستري در جلسات مورخ بيست و نهم و سي ام مهر ، هجدهم و نوزدهم آذر ، نهم و دهم دي و اول بهمن سال يك هزار و سيصد و هشتاد و نه توسط نمايندگان كانون هاي وكلا در ٤٤ ماده و ٤٤ تبصره ، بررسي و تنظيم و در جلسه مورخ هفتم و هشتم ارديبهشت يك هزار و سيصد نود هيئت عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در قم تصويب شد.

شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز مصوب ۱۳۹۴

۱۰ تیر ۱۳۹۴

شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز

مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
لازم الاجرا از اول تیر ماه ۱۳۹۴

فصل اول : کلیات و تعاریف

ماده۱) در این شرح وظایف ، اصطلاحات در معانی زیر استفاده شده است:

الف) کانون: کانون وکلای دادگستری مرکز.

ب) کانون متبوع : کانون وکلای دادگستری صادرکننده پروانه.

ج) صندوق:‌صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری.

د )‌ پروانه : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری.

ه) آزمون : آزمون ورودی داوطلبان کارآموزی وکالت.

و) پروانه معتبر : پروانه ای که با شرایط قانونی صادر و تمدید اعتبار شده و توسط مراجع ذیصلاح کانون یا دادگاه عالی انتظامی قضات از درجه اعتبار ساقط نشده باشد.

ز ) کارآموز : دارنده پروانه معتبر از کانون.

ح ) کمیسیون : کمیسیون کار آموزی کانون.

ط ) دوره کارآموزی: مدت زمان انجام تکالیف کارآموزی.

ی ) محل اشتغال : محلی که از سوی کانون برای اشتغال به وکالت تعیین می شود.

ک ) محل کارآموزی : محلی که از سوی کانون برای طی دوره کارآموزی ، تعیین می شود.

ل ) وظایف یا تکالیف :‌کلیه اموری که کارآموز در طی دوره کارآموزی باید انجام دهد.

م ) پایان یا ختم دورهکارآموزی: اتمام کلیه تکالیف ، طبق شرح وظایف در مدت مقرر و اعلام کتبی به کمیسیون.

ن) اختبار : امتحان کتبی و شفاهی پایان دوره کارآموزی.

س) تمدید دوره:  مدتی است که برای جبران نقصان در انجام تکالیف ، به دوره کارآموزی اضافه می شود.

ع) تجدید دوره: عبارت از این است که یک دوره دیگر تمام تکالیف را انجام دهد. (به استثنای آموزش رایانه و تکلیف مقرر در بند ۶-۱۱ مشروط به اینکه قبلاً انجام شده باشد).

ف) انتفای دوره:  ملغی الاثر شدن کارآموزی است . پذیرش مجدد طبق مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۲) کارآموز به محض صدور پروانه ، تحت پوشش صندوق قرار می گیرد، لذا باید حق  بیمه مقرر را در مهلت معین بپردازد. مگر در مواردی که مطابق قانون ، مشمول بیمه صندوق نباشد.

فصل دوم : شروع کارآموزی و مدت آن

ماده ۳) پذیرفته شده آزمون و سایر متقاضیان پروانه بعد از ثبت نام ، تکمیل پرونده و تصویب هیئت مدیره ، مدارک زیر را از کانون دریافت می کنند:

الف) کارنامه

ب) سه برگ معرفی نامه (نسخه اول و دوم ، برای وکیل سرپرست و کارآموز و نسخه سوم مشتمل بر تایید وکیل سرپرست با قید تاریخ رؤیت و گواهی شروع دوره جهت ضبط در پرونده کارآموز درکانون)

ج) دو نسخه معرفی نامه (نسخه اول به دادگستری کل استان محل کارآموزی جهت معرفی بهدادگاه ها و نسخه دوم برای کارآموز)

د)‌ شرح وظایف

ماده ۴) کارآموز مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اخذ مدارک ، در دفتر وکیل سرپرست حاضر شده و نسخه سوم معرفی نامه بند (ب) ماده (۳) را پس از گواهی وکیل سرپرست به کانون ارائه دهد. تاریخ گواهی ، به منزله شروع دوره است مشروط بر اینکه ظرف مدت ده روز پس از آن ، در اولین جلسه دادگاه شرکت کند.

ماده ۵) ظرف (۴۵) روز از شروع دوره، جلسه های توجیهی برای آموزش مقررات انتظامی، امور کارآموزی و سایر موضوعات ضروری برگزار می شود. پس از حضور کارآموز در همه جلسه ها، پروانه کارآموزی به وی تسلیم می شود.

ماده ۶) از تاریخ شروع دوره ، کارآموز موظف است هجده ماه تمام ( به استثنای مواردی که در قانون مدت دیگری تعیین شده باشد) تکالیف را بلاانقطاع انجام دهد.

ماده ۷) در صورتی که علل موجهی مانند بیماری ، زایمان ، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول و دوم، سفر حج واجب و تحصیل در خارج از کشور، عرفاً وقفه در کارآموزی ایجاد کند ، کارآموز باید کتبا مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون اعلام نماید.

ماده ۸) کارآموز مکلف است صرفا در محلی که توسط کانون برای کارآموزی وی تعیین شده ، وظایف خود را تحت نظر وکیل سرپرست انجام دهد و در دادگاه های همان محل شرکت کند.در مواردی که شهر محل کارآموزی خارج از مرکز استان باشد ، کارآموز می تواند تا یک چهارم حد نصاب تکلیف شرکت در جلسات دادگاه را با موافقت کمیسیون در دادگاه های  کیفری استان و تجدیدنظر استان متبوع شرکت کند.

ماده ۹) در صورتی که در اثنای دوره ، کانون متبوع کارآموز به طور قطع به کانون مرکز تغییر کند ، نظریه کمیسیون کانون مبدأ در مورد مدت زمان کارآموزی قبلی به کانون مرکز ارسال می شود.

ماده ۱۰) انتقال محل کارآموزی منوط به رعایت ضوابط آیین نامه نقل و انتقالات است. در صورت پذیرش انتقال ، کارآموزی ، تحت نظر کانون متبوع و میزبان به ترتیب زیر انجام می شود:

الف) امور تحت نظر کانون متبوع

۱) صدور و تمدید پروانه.

۲) موافقت ابتدایی با معرفی کارآموز به کانون میزبان.

۳) بررسی نهایی مدارک و عنداللزوم اعلام جواز شرکت در اختبار.

۴) برگزاری اختبار ، اعلام نتیجه و حسب مورد صدور پروانه وکالت و یا تمدید یا تجدید دوره.

۵) هرگونه تصمیم گیری در خصوص کارآموز به استثنای مواردی که در بند (ب) خواهد آمد.

ب ) امور تحت نظر کانون میزبان

۱) موافقت با انتقال دوره به صورت مهمان و تعیین مدت آن.

۲) تعیین وکیل سرپرست و معرفی کارآموز به وی.

۳) صدور کارنامه.

۴) معرفی به دادگستری کل محل کارآموزی.

۵) تعیین نحوه حضور در جلسات سخنرانی و کارگاه آموزشی.

۶) تعیین یکی از تکالیف مقرر در بند (۶-۱۱) ، دریافت ، بررسی ، تایید یا رد آن.

۷) اتخاذ تصمیم در مورد موضوع ماده (۷).

۸) بررسی ابتدایی مدارک و اعلام نتیجه به کانون متبوع حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تحویل توسط کارآموز.

۹) تشخیص هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق کارآموز ، مخالفت قطعی با ادامه کارآموزی به صورت مهمان و معرفی کارآموز به کانون متبوع جهت هرگونه تصمیم گیری از جمله اعمال تبصره (۳) ماده (۶) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.

تبصره‌ – پرونده اداری کارآموز در کانون متبوع نگهداری و بدل مفید آن به کانون میزبان ارسال می شود.

فصل سوم : تکالیف کارآموزی

ماده ۱۱) کارآموز تکالیف زیر را در دوره کارآموزی تحت نظر کانون انجام می دهد:

۱-۱۱) انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می شود ، مانند کار در دادسرا ، دادگاه ، اداره معاضدت ، کمیسیون ها و غیره.

۲-۱۱) طی دوره آموزش رایانه به تشخیص کانون و ارائه گواهی مراکز آموزشی مورد تایید کانون.

۳-۱۱) مطالعه قوانین و متون حقوقی، انجام کارها و پیگیری پرونده های مرتبط با کارآموزی، تحت نظر و راهنمایی های وکیل سرپرست و تسلیم گزارش به وی.نتیجه اقدامات مذکور در کارنامه کارآموز درج و توسط وکیل سرپرست گواهی می شود.

۱-۳-۱۱) نشانی کارآموز منحصرا نشانی دفتر وکیل سرپرست است که باید جهت ابلاغ اوراق ارسالی از کانون یا اوراق قضایی ، در وکالتنامه ، سربرگ، کارت ویزیت و مکاتبات قید گردد.

۲-۳-۱۱) کارآموز باید گزارش عملکرد خود را که حاوی حضور در جلسات دادگاه ، سخنرانی و کارگاه آموزشی و دفتر است ، در پایان هر سه ماه ، به وکیل سرپرست ارائه دهد.وکیل سرپرست نیز باید پس از ملاحظه گزارش مذکور ، حداکثر ظرف یک هفته ، نظر کتبی خود را به کمیسیون اعلام کند.

۴-۱۱)شرکت در جلسات توجیهی ، سخنرانی و کارگاه آموزشی که از طرف کانون برگزار می شود.

تبصره- موضوع جلسات یاد شده از سوی شعبه سخنرانی متشکل از رییس کانون ،نایب رییس (کمیته اول) ، دو عضو کمیسیون کارآموزی و یک عضو کمیسیون آموزش، تعیین می شود.

۱-۴-۱۱ ) شرکت در جلسات سخنرانی و کارگاه آموزشی باید با ذکر دقیق تاریخ ، موضوع و نام سخنران به طور متوالی در کارنامه درج و به مهر و امضای نماینده کمیسیون برسد.

۲-۴-۱۱)همراه نداشتن کارنامه ، تاخیر بیش از پانزده دقیقه یا ترک جلسه پیش از اتمام به منزله غیبت خواهد بود.

۵-۱۱) ایراد سخنرانی با توجه به امکانات کانون و تصمیم کمیسیون.

۶-۱۱) انجام یکی از تکالیف زیر بنا به تصمیم کمیسیون:

الف) شرکت در ۵ جلسه یا دوره کارگاه آموزشی تخصصی که از سوی کمیسیون ها یا مرکز علمی – کاربردی کانون برگزار می شود و ارائه گواهی به کمیسیون.

ب) نقد یکی از آرای قضایی.

ج) ارائه سمینار در یکی از جلسات تعیین شده از سوی کمیسیون.

د) نگارش کارتحقیقی و یا ترجمه متون حقوقی از زبان های خارجی .

۱-۶-۱۱) موارد معافیت از تکالیف مذکور به شرح زیر است:

۱- کارآموزانی که مدرک دکتری حقوق دارند و یا دوره آموزشی دکتری حقوق را با موفقیت گذرانده اند.

۲- کارآموزانی که دارای دو مقاله چاپ شده در مجلات حقوقی معتبر داخلی یا خارجی باشند مشروط به تایید کمیسیون.

۲-۶-۱۱) در مورد بندهای (ب – ج – د) ، کارآموز باید حداکثر ظرف سه ماه از شروع دوره ، عناوین پیشنهادی خود را در هر یک از بندهای مذکور به کمیسیون اعلام نماید.

۳-۶-۱۱) تصمیم کمیسیون در مورد نوع تکلیف ، عنوان موضوع و مهلت انجام ، ظرف یک ماه به کارآموز ابلاغ می شود.

۴-۶-۱۱) کار تحقیقی و نقد آرای قضایی باید حاصل مطالعات شخص کارآموز بوده ، با رعایت اصول نگارش و ذکر منابع استنادی تهیه و به کمیسیون تحویل شود.

۷-۱۱)‌ شرکت در جلسات دادرسی حقوقی و کیفری دادگاه ماهی دو مرتبه و تهیه گزارش از پرونده های مذکور.

۱-۷-۱۱)‌ هدف از حضور در جلسات دادگاه حقوقی و کیفری آن است که کارآموز با طرز استدلال و استناد طرفین دعوا و وکلای آن ها به قوانین ، نحوه برخورد قضایی دادگاه با موضوع پرونده و دلایل رد یا قبول استدلال ها و مستندات طرفین آشنا شود. برای آموزش بهتر ، کارآموز باید حتی المقدور در جلسات دادگاه با موضوعات متنوع شرکت کرده ، از تهیه گزارش با موضوعات تکراری و مشابه خودداری کند.

۲-۷-۱۱) کارآموز باید در جلسات دادگاه کیفری در تمام جریان دادرسی حضور داشته و گزارش جامعی از پرونده، شامل :شکواییه ، تحقیقات مقدماتی، صدور قرار تامین کیفری ، قرار مجرمیت ، کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه اعم از : کیفیت ابلاغ و احضار ، نوع اتهام ، اظهارات طرفین و وکلای آن ها و رای یا تصمیم دادگاه تهیه کند.

۳-۷-۱۱)‌ منظور از محاکمات حقوقی حضور در جلسه ای است که تشکیل و دادرسی انجام شود، اعم از اینکه منجر به ختم آن بشود یا خیر.لذا حضور در جلسه دادگاهی که بدون محاکمه تجدید شود ، دلیل انجام وظایف نیست.از پرونده ای که در جلسه موردنظر رسیدگی شده ، باید گزارش کاملی شامل :‌متن دادخواست ، ادله و مستندات دعوا ، کیفیت ابلاغ ، جریان دادرسی ، اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان و رای یا تصمیم کامل دادگاه تهیه شود.

۴-۷-۱۱) تهیه گزارش از موضوعاتی که اساساً  مستلزم  صدور رأی و یا تشکیل جلسه دادرسی نیست ،مانند برخی از مسائل امور حسبی، دستور موقت ، تامین خواسته ، تامین دلیل و پرونده های اجرایی ، همچنین تهیه گزارش از روند تحقیقات مقدماتی دادسرا در پرونده های کیفری انجام تکلیف مقرر محسوب نمی شود.

۵-۷-۱۱) گزارش ها باید به صورت منظم جمع آوری ، تایپ یا پاکنویس شده ، در مواعد اعلامی ، تسلیم کمیسیون شود.شماره گذاری صفحات و تنظیم فهرست موضوعی برای گزارش ها ضروری است.

۶-۷-۱۱) کارآموز باید در پایان هر یک از گزارش ها ، نظر استنباطی خود را حداقل در ده سطر نسبت به موضوع پرونده ، گردش کار ، اظهارات طرفین و تصمیم دادگاه ، نفیا یا اثباتا به صورت مستدل بیان کند. گزارش ها و اظهار نظر کارآموز ، توسط اعضای کمیسیون ارزیابی می شود.

۷-۷-۱۱) حضور کارآموز ، ماهانه در دو جلسه دادرسی ، الزامی است . لذا کسری غیرموجه حضور در جلسات دادگاه در هر ماه را نمی توان از طریق شرکت اضافی در ماه های دیگر جبران کرد. در صورت وجود عذر موجه با موافقت کمیسیون حداکثر تا سه جلسه در طول دوره ، قابل جبران در ماه های بعد است.

۸-۷-۱۱)‌ کارآموز باید در هر نیمه از ماه در یک جلسه دادگاه شرکت کند.در ماه های فروردین و اسفند ، شرکت در دو جلسه در یک نیمه از ماه بلامانع است.

۹-۷-۱۱) کارنامه باید از حیث حضور در جلسات دادگاه ، منظم و از نظر ردیف و تقدم و تاخر تاریخ متوالی باشد. کارنامه هایی که این ترتیب در آن ها رعایت نشود ، از نظر کمیسیون قابل پذیرش نیست.

۱۰-۷-۱۱) کلیه ردیف ها و قسمت های مربوط به شرکت در جلسات دادگاه ، باید در روز جلسه دادرسی تنظیم و توسط دادگاه گواهی شود. ردیف ها و قسمت های فاقد این شرایط ، قابل پذیرش نیست.

۱۱-۷-۱۱) تهیه گزارش از پرونده هایی که کارآموز در آن وکالت دارد ، قابل پذیرش نیست.

۱۲-۷-۱۱) کارنامه و گزارش های تهیه شده ، دلیل عمده و ملاک انجام تکالیف است ، لذا باید در حفظ و نگهداری کارنامه و گزارش ها کمال دقت و مواظبت به عمل آید.

۱۳-۷-۱۱) صفحات کارنامه در دو نسخه تهیه می شود. کارآموز پس از تکمیل هر صفحه باید نسخه دوم را جدا کرده و در بایگانی خود نگه دارد.در صورت فقدان کارنامه ، نسخه دوم جایگزین آن می شود. عدم ارائه نسخ دوم در موعد اعلامی ، به منزله عدم انجام تکالیف تلقی می گردد و کمیسیون حسب مورد نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

۸-۱۱) حضور در اداره معاضدت قضایی بر اساس تصمیم و معرفی کمیسیون با توجه به امکانات کانون به منظور فراگیری نحوه مشاوره حقوقی با مراجعین و ارائه گواهی اداره مذکور در پایان دوره.

فصل چهارم :‌ پایان دوره و اختبار

ماده ۱۲) کارآموز مکلف است حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان دوره یا در مواعدی که کمیسیون مقرر می دارد، ختم دوره خود را اعلام ، و مدارک انجام تکالیف را به شرح زیر تسلیم کند:

الف) کارنامه کارآموزی

ب) گزارش ها

ج) گواهی انجام تکلیف مقرر در بند (۶-۱۱)

د) گواهی حضور در اداره معاضدت قضایی و آموزش رایانه.

ماده ۱۳) کمیسیون بعد از بررسی مدارک و تکالیف کارآموزان متقاضی شرکت در اختبار ، اسامی افرادمجاز را حداقل یک هفته قبل از اختبار در تابلو اعلانات و سایت کانون ، اعلام می کند.

ماده ۱۴) کمیسیون درباره کارآموزانی که در موعد مقرر ، اعلام ختم دوره نکرده ، یا مدارک خود را کلا یا جزئا تسلیم ننموده اند ، یا مدارک ایشان قابل قبول تشخیص داده نشود ، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۱۵کمیسیون در بررسی تکالیف کارآموزان مجاز به شرکت در اختبار ، درجات زیر را اعمال می کند.

الف) متوسط         ب) خوب        ج) بسیار خوب

برای درجات خوب و بسیار خوب به ترتیب نمرات (۳) و (۵) منظور می شود. این نمره با اعمال ضریب اختبار شفاهی به مجموع نمرات نهایی کارآموز (موضوع تبصره ماده ۱۸) اضافه شده و سپس معدل کل تعیین می شود.

ماده ۱۶)‌ کارآموزی که برای عدم شرکت در اختبار عذر موجه داشته باشد ، باید قبل از اختبار و در مورد وقایع و حوادث غیر مترقبه حداکثر ظرف ده روز  بعد از اختبار ، موضوع را به کمیسیون اعلام کند . در صورت تشخیص موجه بودن عذر ، کارآموز موظف  به شرکت در کلیه مراحل و مواد درسی اختبار بعدی خواهد بود. در این صورت کارآموز از انجام تکالیف به استثنای وظایف محوله از سوی کانون و وکیل سرپرست معاف است .

۱-۱۶) بیماری با گواهی پزشک متخصص ، زایمان ، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول و دوم و سفر حج واجب از جمله معاذیرموجه محسوب می شوند.

۲-۱۶) استفاده از حکم این ماده در هر شرایطی برای دو بار امکان پذیر است ، به استثنای موارد خاص به تشخیص کمیسیون.

ماده ۱۷)‌ کمیسیون حداقل سالی یک بار اختبار برگزار می کند . آگهی اختبار متضمن زمان و مکان برگزاری حداقل از سه ماه قبل در محل کانون الصاق و در سایت کانون منعکس می شود و به منزله ابلاغ به کارآموزان مجاز به شرکت در اختبار است.

تبصره‌- هر گونه تأخیر در زمان و تغییر درمکان اختبار کتبی حداقل پانزده روز قبل از تاریخ برگزاری از طرق فوق الذکر به اطلاع کارآموزان می رسد.

۱-۱۷) پس از آگهی مذکور هیچ کارآموزی نمی تواند مدعی عدم اطلاع از زمان و مکان برگزاری اختبار باشد.

۲-۱۷) مواد اختبار عبارتند از : ۱- حقوق مدنی ۲- حقوق جزا ۳- حقوق تجارت ۴- آیین دادرسی مدنی و قوانین و مقررات وکالت ۵- آیین دادرسی کیفری ۶- حقوق ثبت و امور حسبی.

ماده ۱۸حداقل نمره قبولی در اختبار معدل ده از بیست است . چنانچه معدل کل بین ده تا دوازده باشد ، یک نمره کمتر از هفت و در صورتی که بالاتر از دوازده باشد ، دو نمره کمتر از هفت قابل پذیرش است.

تبصره – در معدل گیری هر درس ضریب نمره اختبار کتبی (۳) و شفاهی (۲) خواهد بود.

ماده ۱۹) نتیجه اختبار از سوی کمیسیون به رییس کانون گزارش شده و پس از اعلام نظر هیات مدیره ، اسامی قبول شده ها ، همزمان از طریق سایت کانون و تابلو اعلانات ، اعلامو ریز نمرات در محل کانون به کارآموز تحویل می شود.

ماده ۲۰) کارآموز معترض می تواند از تاریخ اعلام ، حداکثر ظرف ده روز اعتراض خود را فقط نسبت به اختبار کتبی با ذکر دلیل به کمیسیون اعلام کند. اعتراض ظرف ده روز ، تحت نظر کمیسیون و توسط همه اساتید اختبار درس مورد اعتراض ، رسیدگی می شود و نظر ایشان قطعی است. تغییر نمره ، منوط به ارائه دلایل موجهه و تایید اکثریت اساتید همان درس و کمیسیون مربوط خواهد بود.

تبصره – کانون می تواند حسب مقتضیات خود صرفاً به ده نفر اول اختبار هر دوره ، اجازه تغییر محل اشتغال را بدهد. هر نوع تغییر در نمره به واسطه تجدید نظر ، تأثیری در استفاده از امتیاز مقرر در این تبصره نخواهد داشت.

ماده ۲۱) کارآموز در صورت شرکت در اختبار تا اعلام قبولی و انجام مراسم سوگند ، مکلف است امور وکالتی را کماکان تحت نظارت وکیل سرپرست انجام دهد.

فصل پنجم : تمدید و تجدید دوره و انتفای کارآموزی

ماده ۲۲) موارد تمدیددوره و مدت آن که به دوره کارآموزی اضافه می شود به قرار زیر است:

الف- برای جبران کسری هر جلسه سخنرانی یا کارگاه آموزشی ، پانزده روز.

ب- برای جبران کسری هر دو جلسه دادگاه ، علاوه بر انجام تکلیف اصلی ، پانزده روز.

ج- برای جبران کسری یا نقص به نسبت هر دو گزارش ، در صورت عدم امکان رفع نقص و تهیه گزارش کامل در مهلت مقرر از سوی کمیسیون ، پانزده روز.

د- ایجاد وقفه در طی دوره ، از یک تا شش ماه متوالی یا تا نه ماه متناوب ، حداکثر دو برابر مدت وقفه به شرطی که از یک سال تجاوز نکند.

ه- برای جبران عدم حضور نزد وکیل سرپرست ، تمدید دوره معادل مدت غیبت.

و- در صورت تأخیر به مدت یک ماه در اعلام ختم دوره و تسلیم مدارک مشروط به قابل قبول بودن تکالیف ، تمدید دوره تا اولین اختبار بعدی و در صورت تأخیر بیش از یک ماه تا حداکثر سه ماه ، تمدید دوره ، به مدت سه ماه یا تا دومین اختبار بعدی ، هر کدام که طولانی تر باشد.

ز- عدم شرکت در یک اختبار ، تمدیددوره تا دومین اختبار بعدی.

ح- عدم انجام تکلیف بند (۶-۱۱) در مهلت مقرر و پس از اخطار از سوی کمیسیون و یا عدم پذیرش آن پس از اعطای مهلت جهت رفع نقص و تکمیل ، تمدیددوره تا اولین اختبار بعدی.

۱-۲۲) در صورت تکرار موارد فوق ، مدت تمدید دو برابر می شود.

۲-۲۲) در هر صورت حداکثر دوره تمدید ، یک سال خواهد بود.

ماده ۲۳) تجدیددوره منحصراً برای دو دوره امکانپذیر است. جهات تجدید دوره و مدت آن به شرح زیر است:

الف- ایجاد وقفه در طی دوره به مدت هفت ماه متوالی یا ده ماه متناوب.

ب- عدم شرکت در نیمی از مجموع جلسات سخنرانی و کارگاه آموزشی.

د- تأخیر بیش از سه ماه در اعلام ختم دوره و تسلیم مدارک.

ه- عدم شرکت در دو اختبار.

و- مردود شدن در اختبار.

۱-۲۳) مدت تجدید دوره در مورد بند (الف) هیجده ماه و در سایر موارد دوازده ماه است.

۲-۲۳) مدت تجدید دوره کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی می کنند نه ماه است.

ماده ۲۴) موارد انتفای کارآموزی به قرار زیر است:

الف- وقفه در انجام تکالیف به مدت بیش از نه ماه متوالی و یا بیش از پانزده ماه متناوب از تاریخ صدور پروانه یا تجدیددوره

ب- عدم شرکت در اختبار پایان دومین دوره تجدیدی یا در صورت شرکت ، مردودشدن در اختبار مذکور

ج- تجدیددوره بیش از دو بار

۱-۲۴) تمدید و تجدید دوره و انتفای کارآموزی در صورتی اعمال می شود که کارآموز عذر موجه نداشته باشد. در مورد انتفای کارآموزی ، کمیسیون معاذیر اعلامی را بررسی و پس از استماع توضیحات کارآموز ، نظر خود را به هیات مدیره اعلام می کند. هیات مدیره پس از بررسی موضوع ، اتخاذ تصمیم می نماید. در سایر موارد کمیسیون رأساً تصمیم می گیرد.

تبصره – تصمیمات کمیسیون در مورد تمدید بیش از سه ماه یا تجدید دوره ، ظرف ده روز قابل اعتراض در کمیته اول است. کمیته اول با حضور نماینده کمیسیون ، ظرف پانزده روز نظر قطعی خود را اعلام می نماید. اعتراض ، مانع اجرای تصمیم کمیسیون نیست.

۲-۲۴) در مورد انتفای کارآموزی ، کمیسیون تصمیم هیات مدیره را به کارآموز ابلاغ و مراتب را به وکیل سرپرست وی ، رییس کل دادگستری استان و اتحادیه اعلام می کند. در این صورت استفاده از پروانه و عنوان کارآموزی ممنوع و از مصادیق تظاهر به وکالت موضوع ماده (۵۵) قانون وکالت است. مشمولین انتفای کارآموزی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ،کارنامه و پروانه کارآموزی خود را به دفتر کمیسیون تسلیم نمایند.

۳-۲۴) در صورت تجدید یا تمدید دوره کارآموزی به مدت یک سال یا بیشتر برای کارآموزان عادی یا اختبار مجدد برای کارآموزان بند (د) ماده (۸) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، کانون حسب مورد هزینه آن را سالانه تعیین و از کارآموزان دریافت می نماید.

ماده ۲۵) ارتکاب مکرر یا متعدد بندهای زیر می تواند از جمله مصادیق تبصره (۳) ماده (۶) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، محسوب شود.

الف) نقض قوانین و نظامات کانون.

ب) رفتار و گفتار بر خلاف شرافت وکالت یا قضاوت .

ج) عدم رعایت احترام به مقامات قضایی، اداری ، وکلاء، کارآموزان و اصحاب دعوا.

د) عدم رعایت احترام ، ادب و نزاکت نسبت به اعضای کانون، مسئولین و ارگانهای آن.

ه) روابط غیر متعارف با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امور وکالت.

و) صدور آرای محکومیت انتظامی علیه کارآموز در طی دوره .

ز) عدم توجه و بی اعتنایی به دعوتنامه ها و اخطاریه های ارسالی از سوی دادگاه و دادسرای انتظامی،کمیسیون های نظارت و بازرسی، کارآموزی و اداره معاضدت.

فصل ششم : وظایف وکلای سرپرست

ماده ۲۶) قبول شدهآزمون برای کارآموزی جهت سرپرستی دوره،موافقت کتبی یک وکیل واجد شرایط را اخذ و به کانون معرفی می نماید.

ماده ۲۷) امور زیر از جمله وظایف وکیل سرپرست است :

الف) نظارت مستمر بر عملکرد وکالتی کارآموز و راهنمایی وی در کلیه مراحل ، شامل : تنظیم قرارداد وکالت  با موکل ، نحوه طرح دعوا و شکایت ، تنظیم دادخواست و شکواییه ، امور مربوط به حق الوکاله و رعایت آیین نامه آن، پرداخت هزینه های قانونی، تدارک دفاع ، تنظیم لوایح دفاعیه و …

ب) آموزش مستمر کارآموز جهت آشنایی با وظایف و اختیارات وکیل دادگستری ، فن دفاع ، اخلاقحرفه ای، نحوه تعامل با همکاران ، قضات ، کارمندان اداری ، موکل و …

ج) نظارت و بررسی دقیق انجام تکالیف.

د) نظارت بر تهیه گزارش های سه ماهه موضوع بند (۲-۳-۱۱ ) و اعلام نظر به کمیسیون.

ه) اعلام تخلف احتمالی یا نداشتن حسن اخلاق و رفتار کارآموز به کمیسیون.

و)‌ اعلام شروع به کارآموزی و اظهار نظر  پیرامون نحوه انجام تکالیف و رفتار کارآموز در پایان دوره.

ز) در صورت تایید ، امضای وکالتنامه تنظیمی بین کارآموز و موکلین وی ، با توجه به صلاحیت علمی ، عملی و قانونی کارآموز و دریافت و نگهداری تصویر وکالتنامه تنظیمی.

ح) اتخاذ تدابیر عملی برای حضور کارآموز حداقل ۲ روز در هفته در دفتر، به نحوی که کلیه امور وکالتی تحت نظارت وکیل سرپرست انجام  شود.

ماده ۲۸) تغییر وکیل سرپرست منوط است به درخواست کتبی کارآموز با ذکر دلایل موجه ، ارائه موافقت کتبی وکیل سرپرست وقت و وکیل مورد نظر بعدی و نظر موافق رییس کمیته اول.

تبصره – در صورت عدم امکان ارائه موافقت کتبی وکیل سرپرست ، اتخاذ تصمیم با رییس کمیته اول خواهد بود.

ماده ۲۹) در صورت فوت ، ممنوع شدن از شغل وکالت ، تعلیق یا تودیع پروانه وکالت و انتقال محل اشتغال وکیل سرپرست و یا انصراف وی از سرپرستی ،‌کارآموز باید یک وکیل واجد شرایط دیگر به کانون معرفی کند.

تبصره – در صورتی که بنا به معاذیری مانند بیماری یا مسافرت ، وقفه ای در امور سرپرستی ایجاد شود ، سرپرستی موقت کارآموز با وکیل منتخب رییس کمیته اول خواهد بود.

ماده ۳۰) وکیل سرپرست از قبول وکالت یا ارائه مشاوره به طرف مقابل کارآموز خود یا تایید وکالت یا انجام مشاوره به یکی از کارآموزان در مقابل کارآموز دیگر خود ، ممنوع است.

ماده ۳۱) هر وکیل دادگستری حائز شرایط سرپرستی ، می تواند همزمان سرپرستی پنج کارآموز را به عهده داشته باشد مگر در موارد خاص به تشخیص رییس کمیته اول . در حوزه هایی که به تعداد کافی وکیل سرپرست ندارد، تعیین تعداد کارآموز به عهده رییس کمیته اول است.

وکلاء مکلفند سرپرستی کارآموزان تعرفه شده از سوی کانون را قبول نمایند مگر اینکه عذر موجه داشته باشند. تشخیص موجه بودن عذر به عهده رییس کمیته اول است.

 

استاد اشکان معینی
ثبت نام کلاس های خصوصی آزمون وکالت کرج

فصل هفتم : مقررات انضباطی و انتظامی

ماده ۳۲) کارآموز، مشمول کلیه مقررات انتظامی از جمله موارد پیش بینی شده در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و نظامات مندرج در این شرح وظایف است.

ماده ۳۳) رعایت نزاکت و ادب در رفتار ، نگارش دادخواست ، لوایح و مکاتبات نسبت به مقامات قضایی ،اداری،اصحاب دعوا و وکلای آن ها و نیز پیروی از آداب و اصول اخلاقی و داشتن پوشش مناسب و آراسته ، برای کارآموز الزامی است.

تبصره – همراه داشتن پروانه ونصب آرم فلزی کانون به هنگام حضور در مراجع رسمی و قضایی برای کارآموز الزامی است.

ماده ۳۴) اعتبار پروانه ، آبان هر سال منقضی می شود.کارآموز باید در آبان هرسال برای تمدید پروانه به کانون مراجعه کند. در صورت عدم تمدید پروانه ، کارآموز تحت هیچ عنوان حق  قبول وکالت به تنهایی یا با کارآموز یا وکیل دیگر حتی وکیل سرپرست خود را ندارد.

ماده ۳۵کارآموز منفرداً یا متفقاً به همراه وکیل سرپرست خود یا وکلای دیگر حق وکالت در پرونده های زیر را ندارد:

۱-۱-۳۵) کلیه پرونده هایی که آرای صادره در آنها قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و یا قابل فرجام است.

۲-۱-۳۵) کلیه پرونده هایی که خواسته آنها بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال تقویم شده باشد. در صورتی که کارآموز مشترکاً با وکیل سرپرست قبول وکالت کند ، مبلغ مذکور تا دو میلیارد ریال مجاز خواهد بود.

۲-۳۵) در کلیه پرونده های مذکور کارآموز از ابتدای رسیدگی حق وکالت ندارد. پرونده های موضوع بند (۱) قسمت (الف) ماده (۳۶۷) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، تا شروع مهلت فرجام خواهی از شمول این بند مستثنی است.

۳-۳۵) در صورتی که بعد از قبول وکالت و جریان دعوا به عللی چون اعتراض خوانده به تقویم خواسته یا مواردی که خواسته به طور علی الحساب تقویم شده ، مشخص  شود دعوا خارج از صلاحیت کارآموز است ، کارآموز باید با اعلام موضوع به موکل و دادگاه ، استعفا دهد.

۴-۳۵) قبول وکالت جهت مطالعه پرونده ، مشمول این ماده نیست.

ماده ۳۶)‌ هرگونه دخل و تصرف در مندرجات مدارک و کارنامه ، از قبیل تغییر ، لاک گرفتگی و پاک کردن اعداد و عبارات آن یا الحاق ، و ارائه تکالیف غیر واقعی و اقتباس شده ، قطع نظر از وصف کیفری ، از نظر کانون تخلف محسوب و موجب تعقیب انتظامی و عدم پذیرش مدارک و کارنامه خواهد بود.

ماده ۳۷) کارآموز در طول دوره ، تا اجرای تحلیف ، حق استفاده از عنوان وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی را ندارد. ذکر عنوان کارآموز وکالت بعد از نام و نام خانوادگی (اعم از فارسی یا لاتین) در مهر و نیز درج شماره پروانه و نشانی وکیل سرپرست در مواردی مانند سربرگ و کارت ویزیت ضروری است. استفاده از عباراتی نظیر عضو کانون وکلا ، وکیل دعاوی ، قبول انواع وکالت و غیره ممنوع است.

ماده ۳۸کارآموز باید منحصرا با موافقت و امضای وکیل سرپرست در وکالت نامه و در حدود صلاحیت کارآموزان قبول وکالت کرده و فعالیت وکالتی خود را در محل کارآموزی متمرکز نماید.

ماده ۳۹) کارآموز باید از وکالت نامه های مخصوص کارآموزان استفاده کند . وکالتنامه پس از احراز انجام تکالیف کارآموزی از سوی کمیسیون و پس از ثبت شماره سریال در کانون به کارآموز تحویل می شود . مسئولیت هر نوع سوءاستفاده احتمالی از وکالت نامه های مذکور متوجه شخص کارآموز خواهد بود.

ماده ۴۰) کارآموز باید نسخه ای از وکالت نامه را به موکل و تصویر آن را به وکیل سرپرست تحویل داده و نسخه مخصوص به خود را در پرونده نگهداری کند و در صورت لزوم به کمیسیون ارائه نماید.

ماده ۴۱) کارآموز مکلف است کلیه امور ارجاعی از سوی ارگان های کانون را در اسرع وقت و به نحو شایسته انجام داده و گزارش آن را به موقع تسلیم کند و در امور محوله مانند ارجاعات دادسرا ، دادگاه انتظامی ، بازرسی و معاضدت ؛امانت را رعایت کند.

ماده ۴۲) کارآموز مسئول صحت اعلامات و اظهارات خود به کانون است . در صورت کشف خلاف ، کمیسیون بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

ماده ۴۳) شرح وظایف کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز توسط کمیته منتخب کمیسیون کارآموزی، تدوین و در جلسه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۴ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب شده و از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴  لازم الاجراست. شمول این مصوبه نسبت به کارآموزانی که تا تاریخ تصویب ، پروانه دریافت کرده اند ، مشروط به این است که نافی حق مکتسب ایشان نباشد. تشخیص موارد منافی با حق مکتسب با کمیسیون است.

شرح وظایف کارآموزی کانون وکلای البرز اصلاحــــی ۲/۲/۱۳۹۲

فصل اول : کلیات و تعاریف :فصل اول : کلیات و تعاریف :
ماده ۱) در این شرح وظایف ، اصطلاحات در معانی زیر استفاده شده است :
الف ) اتحادیه : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
ب) صندوق : صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
ج) پروانه : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری
د)کانون یا کانون متبوع : کانون وکلای دادگستری صادر کننده پروانه
ه) آزمون : آزمون ورودی داوطلبان کارآموزی وکالت
و) کارآموز: دارنده پروانه  کارآموزی معتبر از کانون
ز) کمیسیون : کمیسیون کارآموزی کانون مربوط
ح) دوره یا کارآموزی : مدت زمان انجام تکالیف کارآموزی
ط) پروانه معتبر: پروانه ای که با شرایط قانونی صادر و در موعد مقرر تمدید اعتبار شده و از درجه اعتبار ساقط نشده باشد
ی) محل اشتغال : شهری که از سوی کانون برای اشتغال به وکالت تعیین می شود
ک) محل کارآموزی : شهری که از سوی کانون برای طی دوره کارآموزی، تعیین می شود
ل) وظایف یا تکالیف : کلیه تکالیفی که کارآموز باید در طی دوره انجام دهد
م) پایان یا ختم دوره : اتمام کلیه تکالیف،طبق شرح وظایف در مدت مقرر و اعلام کتبی به کمیسیون
ن) مدارک: آنچه که نشان دهنده انجام تکالیف است
س) اختبار: امتحانات  کتبی و شفاهی پایان دوره
ماده۲) کارآموز به محض صدور پروانه ، تحت پوشش صندوق قرار می گیرد . لذا باید حق بیمه مقرر را در مهلت معین بپردازد وبه محض پایان دوره کارآموزی موظف است مراتب را جهت صدور فیش های مختص  وکلای پایه یک به صندوق اعلام نماید .
ماده۳) ملاک تعیین محل اشتغال ، نمره اکتسابی داوطلب در آزمون ، خواهد بود.

فصل دوم :  شروع کارآموزی و مدت آن :
ماده۴) پذیرفته شده آزمون و متقاضی پروانه بعد از ثبت نام ، تکمیل پرونده و تصویب هیئت مدیره ، مدارک زیر را از دفتر کانون دریافت می کند :
الف) اصل پروانه کارآموزی و کارنامه ،
ب) سه برگ معرفی نامه (نسخه اول و دوم ، برای وکیل سرپرست و کارآموز و نسخه سوم مشتمل بر تایید وکیل سرپرست با قید تاریخ رویت و گواهی شروع دوره جهت ضبط در پرونده کانون) ،
ج) سه نسخه معرفی نامه ( نسخه اول به دادگستری کل محل کارآموزی جهت معرفی به محاکم که باید حداکثر ظرف مدت ده روز توسط کارآموز ارائه شود و نسخه دوم برای کارآموز و نسخه سوم برای ضبط در پرونده کانون) .
د) نسخه ای از شرح وظایف کارآموزی .
تبصره –  کارآموز مکلف است بلا فاصله از تاریخ اخذ مدارک فوق از کانون در دفتر وکیل سرپرست حاضر شده و نسخه سوم معرفی نامه بند (ب) را پس از گواهی وکیل سرپرست  ظرف مدت ۵ روز به کانون اعاده نماید . تاریخ گواهی ، به منزله شروع دوره است مشروط بر اینکه ظرف مدت فوق ، تکالیف کارآموزی را شروع کند . همچنین کارآموز موظف است که نامه های دریافتی از کانون را جهت شروع دوره کارآموزی ظرف مهلت مقرر تحویل مراجع قضایی نموده وبه شروع دوره اقدام نماید و چنانچه در این خصوص مواجه با مشکلی گردد لازم است فورا مراتب را به کمیسیون کارآموزی بصورت کتبی اعلام نماید در غیر اینصورت چنانچه با وقفه مواجه گردد مشمول تمدید ویا تجدید دوره خواهد بود .
ماده۵) از تاریخ شروع دوره ، کارآموز موظف است هجده ماه تمام (به استثنای مواردی که در قانون  مقررات  مدت دیگری تعیین شده باشد) تکالیف کارآموزی را مستمراً انجام دهد.
تبصره –  در صورتی که به عللی مانند بیماری ، زایمان، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول ، سفر حج واجب و تحصیل خارج از کشور و فرصت مطالعاتی ، وقفه ای در کارآموزی ایجاد شود ، کارآموز باید کتباً  تقاضای  مرخصی خود را  با ذکر مدت برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارائه دهد.
ماده ۶ ) در صورتی که کار آموز بدون اخذ مرخصی از انجام بلا انقطاع تکالیف خودداری نماید ، مدت زمان توقف به انضمام تمام یا قسمتی از کار آموزی قبل از آن ، قابل پذیرش نخواهد بود .
تبصره –  درصورت پذیرش  مرخصی کارآموز باید کارنامه و دفترچه تمبر مالیاتی و نیز پروانه کارآموزی خود را تحویل دفتر کمیسیون دهد ونیز کلیه پرونده های جاری وکالتی  خود را تعیین تکلیف نماید. بدیهی است بلا تکلیف قرار دادن پرونده ها موجب مسئولیت  انتظامی و مدنی خواهد بود .
ماده۷) کارآموز مکلف است صرفاً در حوزه قضایی که توسط کانون جهت کارآموزی تعیین شده ، وظایف خود را تحت نظر وکیل سرپرست انجام دهد و در دادگاههای همان حوزه قضایی شرکت نماید.
ماده۸) در صورتی که در اثنای دوره ، کانون متبوع کارآموز به طور قطع تغییر کند ، نظریه کمیسیون کانون اول در مورد مدت زمان کار آموزی قبلی به کانون دوم ارسال می شود .پذیرش تمام یا قسمتی از مدت مذکور با کمیسیون کانون دوم خواهد بود.
ماده ۹) در صورت وجود شرایط پیش بینی شده در آئین نامه نقل و انتقال ، کارآموز می تواند دوره خود را به صورت میهمان در غیر از کانون متبوع خود طی کند .کانون ها( متبوع و میزبان ) در رد یا قبول در خواست انتقال مختارند .
ماده ۱۰) در صورت پذیرش انتقال ، کارآموزی ، تحت نظر کانون متبوع و میزبان به ترتیب زیر انجام می شود :
الف)   امور تحت نظر کانون متبوع :
۱-   صدور و تمدید پروانه ،
۲-   موافقت ابتدایی با معرفی کارآموز به کانون میزبان،
۳-   بررسی نهایی مدارک و عنداللزوم اعطای مجوز شرکت در اختبار،
۴-   برگزاری اختبار ، اعلام نتیجه و حسب مورد صدور پروانه وکالت یا تجدید دوره ،
۵-   هرگونه تصمیم گیری در خصوص کارآموز به استثنای مواردی که در بند ب خواهد آمد.
ب) امور تحت نظر کانون میزبان :
۱-  موافقت با انتقال دوره به به کانون میزبان ،
۲-  تعیین وکیل سرپرست و معرفی کارآموز به وی.
۳- صدور کارنامه
۴- معرفی به دادگستری کل محل کارآموزی.
۵-  تعیین نحوه حضور در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی
۶-  تعیین عنوان کار تحقیقی، دریافت ، بررسی، تایید یا رد آن چنانچه کانون متبوع در این خصوص اقدام نکند.
۷-  اتخاذ تصمیم در مورد موضوع ماده ۶.
۸- بررسی ابتدایی مدارک و اعلام نتیجه به کانون متبوع حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تحویل توسط کارآموز.
۹- تشخیص و اعلام  هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق   کارآموز و سایر تخلفات انتظامی کارآموز، مخالفت قطعی با ادامه کارآموزی و معرفی کارآموز به کانون متبوع جهت هرگونه تصمیم گیری از جمله در خصوص اعمال تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.
تبصره ۱-  انتقال محل کارآموزی ) به صورت میهمان ( به کانون میزبان برای یک دوره کامل است. در صورت تجدید یا تمدید دوره ، انتقال مجدد منوط به موافقت کانون های متبوع و میزبان است.
تبصره ۲ – پرونده اداری کارآموز در کانون متبوع نگهداری و بدل مفید آن به کانون میزبان ارسال می گردد.
ماده۱۱)  چنانچه در اثناء دوره ، انتقال ) به صورت میهمان ( تحقق یابد ، کانون متبوع باقیمانده مدت کار آموزی را معین و به کانون میزبان اعلام می دارد .
ماده ۱۲) چنانچه کارآموز در اثناء کارآموزی انجام تکالیف را بدون عذر موجه متوقف نماید ، اتخاذ تصمیم در مورد باقیمانده کارآموزی یا تجدید یا تمدید دوره با کانون متبوع است.

فصل سوم : تکالیف دوره کارآموزی :
ماده ۱۳ ) کارآموز موظف است وظایف زیر را در دوره کارآموزی تحت نظر کانون انجام دهد.
۱- (۱۳ انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می شود،مانند کار در دادسرا ، دادگاه ، شعبه معاضدت و غیره.
۲-۱۳) طی دوره آموزش رایانه به تشخیص کانون ویا ارائه گواهی مراکز آموزشی مورد تایید کانون.

۳-۱۳) مطالعه قوانین و متون حقوقی ، انجام کارها و پیگیری پرونده های مرتبط با کارآموزی ، تحت نظر و راهنمایی های وکیل سرپرست و تسلیم گزارش به وی . نتیجه اقدامات مذکور در کارنامه کارآموز درج و توسط وکیل سرپرست گواهی میشود.
تبصره ۱-  کار آموز باید کلیه امور وکالتی را که خود قبول می کند یا توسط وکیل سرپرست ارجاع می شود ، مانند تنظیم وکالتنامه ، دادخواست ، شکواییه ، لایحه  و . . . با نظارت وکیل سرپرست انجام دهد ، به گونه ای که در هر مورد رسیدگی به امور وکالتی کارآموز به وسیله وکیل سرپرست و مقامات کانون به سهولت امکان پذیر باشد . بدیهی است قبول پرونده متفقا یا منفردا با کارآموزان ووکلای دیگردر حدود صلاحیت با موافقت وکیل سرپرست بلا مانع می باشد .
تبصره ۲ –  کارآموز از تاسیس هر گونه دفتر یا موسسه منفردا” یا متفقا” با کار آموزان ویا وکلا دیگر ممنوع بوده و مکلّف است در دفتر وکیل سرپرست حاضر شود تخطّی از این امر تخلف انتظامی محسوب می شود.
تبصره ۳-  نشانی کارآموز منحصرا” نشانی وکیل سرپرست است که باید جهت ابلاغ هر گونه اوراق ارسالی از کانون یا اوراق قضایی ، در وکالتنامه ، سربرگ ، کارت ویزیت و مکاتبات قید نماید . کارآموز موظف است نشانی و تلفن منزل خود را به کانون ووکیل سرپرست اعلام نماید تا در صورت لزوم مکاتبات به همان آدرس ارسال گردد وچنانچه تلفن وآدرس وی تغییر کرده باشدفورا” موظف به اعلام نشانی جدید به وکیل سرپرست وکانون می باشد درغیر اینصورت ارسال اوراق به نشانی قبلی دارای اعتبار است وهیچ عذری از کارآموز پذیرفته نخواهد شد .

تبصره ۴-  کارآموز باید گزارش عملکرد خود را که حاوی حضور در جلسات دادگاه ، سخنرانی و کارگاه آموزشی است ، در پایان هر سه ماه ، به وکیل سرپرست ارائه دهد. وکیل سرپرست نیز باید پس از ملاحظه گزارش مذکور، حداکثر ظرف یک هفته ، نظر خود را در کارنامه کارآموز منعکس نماید.
۴-۱۳) شرکت در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی که از طرف کانون برگزار می شود،
تبصره۱-  عدم حضور کارآموز در بیش از یک پنجم مجموع جلسات سخنرانی یا کارگاه های آموزشی ، نقصان محسوب و برابر ماده هیجده عمل می شود.
تبصره ۲ – عدم حضور در بیش از یک دوم جلسات ، موجب تجدید دوره خواهد شد.
تبصره ۳ – جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی باید با ذکر دقیق تاریخ ، موضوع و نام سخنران به طور متوالی در کارنامه درج و به مهر و امضای نماینده کمیسیون برسد.
تبصره ۴ –  همراه نداشتن کارنامه ، تأخیر بیش از پانزده دقیقه یا  ترک جلسه پیش از اتمام به منزله غیبت خواهد بود.
۵-۱۳) ایراد سخنرانی با توجه به تصمیم کمیسیون و امکانات کانون ،
۶-۱۳) تهیه و ارائه کار تحقیقی ،
تبصره۱- کارآموز باید حداکثر ظرف سه ماه از شروع دوره ، هفت عنوان کار تحقیقی به کمیسیون پیشنهاد کند. موضوع کار تحقیقی با تصمیم کمیسیون از بین عناوین پیشنهادی یا خارج از آن تعیین و ابلاغ می شود. کارآموز موظف است حد اکثر ظرف یکماه پس از ارائه عناوین کار تحقیقی ،  به کمیسیون مراجعه تا موضوع تصویب شده توسط کمیسیون به وی ابلاغ شود .
تبصره ۲ – چنانچه ازکار آموز در مجلات حقوقی  معتبرمانند مجلات  علمی – پژوهشی یا علمی – ترویجی   در حین کارآموزی ،  ترجمه و یامقاله ای چاپ شود ، بنا به تصمیم کمیسیون از انجام کار تحقیقی معاف میگردد و درج مقالات حقوقی از کارآموزان در سایت کانون البرز به تشخیص کمیسیون  کارآموزی موجب اعطای امتیاز مثبت می باشد.
تبصره۳ –  کار تحقیقی باید  تحت نظر وکیل سرپرست ، حداقل در چهل صفحه تهیه و به همراه لوح فشرده نهایتاً سه ماه قبل از پایان دوره به کمیسیون ارائه شود.
تبصره۴ –  کار تحقیقی باید حاصل مطالعات شخصی کارآموز ، با توجه به مباحث مطروحه و آموزش های کاربردی بوده ، با رعایت دقیق اصول نگارش و ذکر منابع استنادی ، تهیه شود . فرمت تایپ ونگارش کار تحقیقی به موجب دستورالعمل جداگانه ای در اختیار کار آموز قرار می گیرد .
تبصره ۵ –  عدم ارائه عناوین و اصل کار تحقیقی به صورت کتبی به کمیسیون  موجب تجدید دوره و عدم تایید نهایی آن توسط کمیسیون ، موجب تمدید دوره به مدت شش ماه با انجام کلیه تکالیف است .چنانچه معلوم گردد که کار تحقیقی حاصل کار دیگری یا اقتباس از آثار دیگران بدون ذکر منبع باشد  ، مشمول تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود.
۷-۱۳ ) شرکت در جلسات دادرسی محاکم  و تهیه گزارش از پرونده های مذکور حداقل ۲ مرتبه در هر ماه در دادگاههای مختلف بر اساس زمان بندی و ترتیبی که کمیسیون در هنگام معرفی کاراموز به دادگستری تعیین می کند ،
تبصره۱-   حضور در جلسات محاکم  ، بدین منظور است که کارآموز با روش استناد وکلا و طرفین دعوا به قوانین موضوعه ، نحوه برخورد قضات محاکم با موضوع پرونده و دلایل رد یا قبول استدلال ها و مستندات طرفین آشنا شود . برای آموزش بهتر ، کارآموز باید حتی الامکان در جلسات محاکم با موضوعات متنوع شرکت کرده ، از تهیه گزارش با موضوعات تکراری و مشابه خودداری کند .
تبصره ۲ –  در محاکمات کیفری کارآموز باید در جلسه  دادرسی حضور داشته و گزارش جامعی از پرونده ، شامل شکواییه ، تحقیقات مقدماتی ، قرار اخذ تأمین کیفری ، قرار مجرمیت ، کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه اعم از کیفیت ابلاغ و احضار، نوع اتهام، اظهارات طرفین و وکلای آن ها و رأی یا تصمیم دادگاه تهیه کند.
تبصره۳ –  شرکت در محاکمات حقوقی در صورتی  قابل قبول است  که جلسه رسیدگی  تشکیل و دادرسی انجام شود ، اعم از اینکه منجر به ختم آن بشود یا خیر . لذا حضور در جلسه دادگاهی که بدون محاکمه تجدید شود ، دلیل انجام وظایف نیست . از پرونده ای که در جلسه مورد نظر رسیدگی شده ، باید گزارش کاملی شامل متن دادخواست ، ادله و مستندات آن ، کیفیت ابلاغ ، جریان دادرسی ، اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان و رأی یا تصمیم کامل دادگاه تهیه شود. .
تبصره۴ –  تهیه گزارش از موضوعاتی که مستلزم تشکیل جلسه دادرسی نیست  ، مانند برخی از مسائل امور حسبی ، دستور موقت  ، تامین خواسته  ، تأمین دلیل و پرونده های اجرایی  ، همچنین تهیه گزارش از روند تحقیقات مقدماتی دادسرا در پرونده های کیفری انجام تکلیف مقرر محسوب نمی شود.
تبصره ۵ –  گزارش ها باید حد اکثر ظرف دو هفته از تاریخ جلسه دادگاه ، به صورت منظم جمع آوری، تایپ یا پاک نویس شده ، در مواعد اعلامی، تسلیم کمیسیون شود. شماره گذاری صفحات و تنظیم فهرست و کد گذاری برای گزارش ها ضروری است. منظور از کد گذاری عبارت از اختصاص شماره به گزارشها ولزوم مراعات هماهنگی ورعایت ترتیب تاریخ گزارش ها ست .

تبصره ۶ –  کارآموز باید در پایان هر یک از گزارش ها ، نظر استنباطی خود را نسبت به موضوع پرونده ، گردش کار ، اظهارات طرفین و تصمیم محاکم ، به صورت مستدل بیان کند. گزارش ها و اظهار نظر کارآموز ، توسط اعضای کمیسیون ارزیابی می شود.
تبصره ۷-  حضور کارآموز ، ماهیانه در دو جلسه دادرسی دادگاه ها ، حداقل تکلیف است . لذا کسری حضور در جلسات دادگاه در هر ماه را نمی توان از طریق شرکت اضافی در ماه های دیگر جبران کرد .
تبصره ۸  –  در صورت لزوم و به تشخیص کمیسیون ، به تعداد شرکت در جلسات دادگاه اضافه خواهد شد.
تبصره ۹ –  کارآموز باید در هر نیمه از ماه در یک جلسه دادگاه شرکت کند. در ماه های فروردین واسفند ، شرکت در دو جلسه در یک نیمه از ماه بلامانع است.
تبصره ۱۰ –  کارنامه باید از حیث حضور در جلسات دادگاه ها ، منظم و از نظرردیف و تقدم وتاخر تاریخ ، متوالی و بدون هر گونه خط خوردگی و لاک گرفتگی  باشد . کارنامه هایی که این ترتیب در آن ها رعایت نشود ، از نظر کمیسیون قابل پذیرش نیست.
تبصره ۱۱ –  کلیه ردیف ها و قسمت های مربوط به حضور در جلسات محاکم ، باید در روزجلسه دادرسی تنظیم و توسط دادگاه گواهی شود. ردیف ها و قسمت های فاقد این شرایط ، توسط کمیسیون ابطال می شود.
تبصره ۱۲ –  تهیه گزارش از پرونده هایی که کارآموز در آن وکالت دارد ، قابل پذیرش نیست.
تبصره ۱۳ –  کارنامه و گزارش های تهیه شده ، دلیل عمده و ملاک انجام تکالیف است ، لذا باید درحفظ و نگهداری کارنامه و گزارش ها کمال دقت و مواظبت به عمل آید.
تبصره ۱۴ –  صفحات کارنامه در دو نسخه تهیه می شود. کارآموز پس از تکمیل هر صفحه باید نسخه دوم را جدا کرده و در بایگانی خود نگه دارد.در صورت فقدان یا از بین رفتن کارنامه ، نسخه دوم جایگزین آن می شود. عدم ارائه نسخ دوم در موعد اعلامی ، به منزله عدم انجام تکالیف تلقی می گردد و کمیسیون حسب مورد نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
۸-۱۳ ) حضور در دایره معاضدت قضایی و آموزش لازم با توجه به امکانات کانون و تصمیم کمیسیون ، و ارائه گواهی دایره مذکور در پایان دوره.

 

ثبت نام آزمون وکالت کلاس
کلاس های خصوصی آزمون وکالت

فصل چهارم : پایان دوره و اختبار:
ماده ۱۴) کارآموز مکلف است حداکثر ظرف بیست روزپس از پایان دوره کارآموزی، ختم دوره خودرا به صورت کتبی اعلام ومدارک انجام تکالیف را به شرح ذیل تسلیم کمیسیون کند :
الف –  کارنامه کارآموزی
ب –  گزارش ها
ج –  گواهی تسلیم کار تحقیقی
د –  گواهی انجام دوره آموزش در دایره معاضدت قضایی و گواهی انجام امور محوله ارجاع شده از سوی سایر نهادهای کانون .
ماده ۱۵ ) کمیسیون بعد از بررسی   و اظهار نظر در خصوص  مدارک و تکالیف کارآموزان متقاضی شرکت در اختبار ، اسامی واجدین شرایط را حداقل دو هفته قبل از اختبار در تابلو اعلانات و سایت کانون ، اعلام می کند و اعلامات مذکوربه منزله  ابلاغ محسوب می گردد.
ماده ۱۶ ) کمیسیون درباره  کارآموزانی که در موعد مقرر ، کارآموزی را شروع ننموده و یابطور کلی مواعد رامراعات نکرده  ویا اعلام ختم دوره نکرده ، یا مدارک خودرا کلا” یا جزئا” تسلیم ننموده ، یا مدارک ایشان قابل قبول نباشد ، تصمیم مقتضی اتخاذخواهد کرد بدیهی است عدم انجام صحیح تکالیف مذکور موجب کسر امتیاز از کارآموز خواهد شد .
ماده ۱۷ ) کمیسیون در ارزیابی وممیزی تکالیف کارآموزان واجد شرایط شرکت در اختبار ، درجات زیر را اعمال می کند:
الف – قابل قبول        ب –  خوب          ج –  بسیار خوب          د -عالی
برای درجات خوب ، بسیار خوب و عالی به ترتیب نمرات یک ، دو ، سه  منظور می شود. این نمره با مجموع نمرات نهایی اکتسابی کارآموز در اختبار جمع و سپس معدل کل تعیین می شود.
تبصره –   درصورت وجود نقص یا ایراد در تکالیف کارآموزی ، نمره منفی تعیین می شود و در صورتی که جمع نمرات  منفی از منهای ۲۰ نمره بیشتر شود کارآموز نمی تواند در اختبار شرکت کند . بارم  نمرات  منفی به شرح ذیل تعیین می شود :
الف – کسری گزارشهای ماهانه (کسر هر گزارش ۳ نمره )
ب – کامل نبودن هر گزارش ۱ نمره
ج – نداشتن نظریه کارآموز ذیل گزارش ۲ نمره
د – کامل نبودن نظریه کارآموز ۱ نمره
هـ – کسر شرکت در هر جلسه  دادگاه و یا تاریخ مخدوش ۱ نمره
و – عدم رعایت دستورالعمل نگارش   کار تحقیقی  ۵ نمره
ز- غیبت در هر جلسه سخنرانی  ۳ نمره
ح – تأخیر در حضور یا تعجیل در ترک جلسه سخنرانی ۲ نمره
ط – عدم رعایت  سایر مقررات به تشخیص کمیسیون حداکثر تا ۵ نمره
ماده ۱۸ ) چنانچه در انجام تکالیف ، بدون عذر موجه نقصانی وجود داشته باشد که از موارد تجدید دوره محسوب نشود ، دوره ، با انجام تمام یا بعضی از تکالیف به مدتی که از یک سال بیشتر نباشد ،   توسط کمیسیون  تمدید می شود. در صورت وجود عذر موجه ، کارآموز موظف به تکمیل دوره و رفع نقص از تکالیف ، طبق نظر کمیسیون خواهد بود.
تبصره – چنانچه کارآموز به تصمیم کمیسیون مبنی بر تمدید دوره معترض باشد ،  می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ، اعتراض خود را به کمیسیون تقدیم نماید . مرجع رسیدگی به این اعتراض هیئت مدیره  خواهد بود که باید ظرف یک هفته نظر خود را اعلام نماید .
ماده ۱۹ ) کارآموزی که برای عدم شرکت درجلسه اختبار عذر موجه داشته باشد ، باید قبل از آن ودر مورد حوادث غیر مترقبه حداکثر ظرف ۱۰ روز بعد از جلسه  ، موضوع راکتبا”  توسط خود ویا نماینده قانونی خود با ارائه دلایل به کمیسیون  اعلام کند . در صورت تشخیص موجه بودن عذر، کارآموز موظف به شرکت در کلیه مراحل و مواد درسی اختبار بعدی خواهد بود و از انجام تکالیف به استثنای وظایف محوله از سوی کانون و وکیل سرپرست معاف است .
تبصره ١-  بیماری با گواهی پزشک متخصص ، زایمان ، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول ازطبقه اول و سفر حج واجب از جمله معاذیر موجه محسوب میشوند و تشخیص موجه بودن سایر معاذیر با نظر کمیسیون می باشد .
تبصره ٢-  استفاده از حکم این ماده در هر شرایطی بیش از دو بار امکان پذیر نیست.
ماده ۲۰ ) کمیسیون حداقل  دوبار   در سال اختبار برگزار می کند . آگهی اختبار متضمن زمان و مکان برگزاری در محل کانون الصاق و در سایت کانون به آدرسwww.alborzbar.ir  منعکس می شود و این اعلام به منزله ابلاغ به تمامی کارآموزان واجد شرایط برای اختبار است.
تبصره ۱-  پس از آگهی مذکور هیچ کارآموزی نمی تواند مدعی عدم اطلاع از زمان و مکان برگزاری اختبار باشد.
تبصره ۲-  مواد اختبار عبارتند از : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق تجارت ، آیین دادرسی مدنی و قوانین و مقررات وکالت ، آیین دادرسی کیفری ، حقوق ثبت و امور حسبی.
تبصره ۳-  نوشتن اسم و مشخصات کارآموز در سربرگ امتحانی لازم است . نوشتن اسم و مشخصات یا امضاء کردن و یا گذاردن هرگونه علامت و نوشتن یادداشت اضافی در خود برگه امتحان ممنوع است و در صورت مشاهده موارد فوق ، نمره درس مزبور صفر محسوب می گردد .
تبصره ۴-  حضور در جلسات برگزاری اختبار اعم از کتبی یا شفاهی بدون اذن رئیس کانون، برای افراد غیر از مسئولین کمیسیون کارآموزی و هیئت مدیره ممنوع است .
ماده ۲۱ ) حداقل نمره قبولی در اختبار معدل ده از بیست است . چنانچه معدل کل بین ده تا دوازده باشد ، یک نمره کمتر از هفت  و در صورتی که بالاتر از دوازده باشد ، دو نمره کمتر ازهفت  قابل پذیرش است.
تبصره ۱-  در معدل گیری هر درس ضریب نمره اختبار کتبی ٣ و شفاهی یک خواهد بود.
تبصره ۲ –  کمیسیون می تواند تا ۱۰ درصد نمره کل کارآموز را به مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی یا علمی – ترویجی  و یا سخنرانی کارآموز در جلسه ماهیانه کارآموزان اختصاص دهد .
ماده ۲۲ ) پس از اتمام اختبار نتیجه اولیه توسط کمیسیون جهت تصویب در هیئت مدیره و انجام تحلیف  و صدور پروانه به ریاست کانون گزارش میشود و سپس در محل کانون و سایت اینترنتی کانون البرز اعلان میشود.
ماده ۲۳)  مردودین  می توانند از تاریخ اعلان ، حداکثر ظرف سه روز اعتراض خود را کتبا” با ذکر دلیل به کمیسیون اعلام کنند ، کمیسیون مکلف است  ظرف یکماه نسبت به موضوع رسیدگی نماید  و ظرف یک هفته پس از پایان رسیدگی به اعتراض ، نتیجه نهایی را جهت تصویب هیئت مدیره به ریاست کانون گزارش دهد.
ماده ۲۴ ) کانون می تواند حسب مقتضیات خود برای نفرات اول تا ســـــوم  اختبار هر دوره حق انتخاب محل اشتغال را در نظر بگیرد.
ماده ۲۵ ) کارآموز در صورت شرکت در اختبار تا اعلام قبولی و انجام مراسم تحلیف ، مکلف است امور وکالتی را کماکان تحت نظارت وکیل سرپرست انجام دهد.

فصل پنجم : تجدید دوره و انتفاء کارآموزی:
ماده ۲۶ ) تجدید دوره به این معنا است که کارآموز باید یک دوره دیگر تمام تکالیف را انجام دهد.به استثناء کار تحقیقی مشروط بر آنکه قبلا انجام داده باشد .
تبصره –  تجدید دوره تحت هر شرایطی فقط برای یک دوره امکان پذیر است و مدت آن برای مردودین علمی (موضوع بند ز ماده ۲۷) یک سال و در سایر موارد هجده ماه خواهد بود.
ماده ۲۷ ) موارد تجدید دوره به قرار زیر است:
الف –  مورد پیش بینی شده در تبصره ۲ بند ۴-۱۳
ب –  ایجاد وقفه در طی دوره به مدت یک سال متوالی و یا دو سال متناوب
ج –  کارآموزی که در اولین دوره ، اعلام ختم دوره نکرده و در مواعد مقرر ، مدارک را تسلیم نکند
د –  کارآموزی که بدون عذر موجه در اختبار مقرر شرکت نکند
ه –  کارآموزی که علیرغم شرکت در جلسات کتبی اختبار ، بدون عذر موجه از شرکت در جلسات شفاهی خودداری کند
ز –  کارآموزی که دراولین مرتبه  اختبار مردود شود.
ح –  کارآموزی که به تشخیص کمیسیون ، تکالیف خود را به نحو کامل انجام نداده و امکان رفع نقص از آن نیز وجود نداشته باشد و یادر صورت امکان رفع نقص ، در موعد مقرر اقدام به رفع نقص نکند.
ط –  کارآموز مشمول ماده ۱۸ که در اختبار مقرر شرکت نکند.
ماده ۲۸ ) انتفاء کارآموزی به این معنا است که  با نظر  کمیسیون و  تصویب هیئت مدیره ، پروانه کارآموزی کان لم یکن و ابطال می شود و پذیرش مجدد منوط به قبولی در آزمون ورودی خواهد بود.
تبصره-  پس از ابلاغ نظریه کمیسیون مبنی بر انتفاء ، کارآموز می تواند ظرف یک هفته اعتراض خود را به هیئت مدیره تقدیم نماید .هیئت مدیره در اولین جلسه  به موضوع رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۲۹ ) موارد انتفاء کارآموزی عبارت است از :
الف –  اصرار بر عدم رعایت شئون وکالت یا اخلاق حرفه ای یا تکرار تخلف از شرح وظایف به نحوی که استمرار کارآموزی به مصلحت نباشد،
ب –  عدم شروع دوره و یا وقفه غیر موجه در انجام تکالیف به مدت بیش از یک سال متوالی و یا بیش از دو سال متناوب از تاریخ صدور پروانه یا تجدید ویا تمدید دوره ،
ج –  کارآموزی که در پایان دوره تجدیدی ، از حضور در اختبار خودداری کرده و مشمول ماده ۱۸نباشد یا در صورت شرکت در اختبار ، مردود علمی شود.
تبصره ۱-  در موارد انتفاء کارآموزی کمیسیون تصمیم مصوب شده خود را به کارآموز اعلام و برای وکیل سرپرست وی ، ریاست کل دادگستری استان و اتحادیه ارسال می کند.  پس از ابلاغ به کارآموز استفاده از پروانه و عنوان کارآموزی ممنوع و از مصادیق تظاهر به وکالت موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت است.
تبصره ۲ – کمیسیون می تواند قبل از تصمیم به انتفاء دوره مراتب را به وکیل سرپرست کارآموز ابلاغ  و یا از وی اخذ توضیح نماید .
ماده ۳۰ ) از جمله مصادیق بند الف ماده ۲۹ عبارتند از :
الف –  نقض قوانین و نظامات ،
ب – رفتار و گفتار برخلاف شرافت وکالت و قضاوت ،
ج – بی حرمتی به مقامات قضایی ، اداری ، وکلا و کارآموزان ،
د – بی حرمتی و عدم رعایت ادب و نزاکت نسبت به اعضای کانون، مسئولین و ارگان های آن ،
ه – تعامل غیرمتعارف با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امور وکالت ،
و – تشکیل پرونده های متعدد انتظامی علیه کارآموز در طی دوره ،
ز – عدم توجه و بی اعتنایی به دعوت نامه ها و اخطاریه های کانون و ارگان های آن .
تبصره- تشخیص « اصرار» بر موارد فوق با هیئت مدیره است .

فصل ششم : وظایف وکلای سرپرست :
ماده ۳۱ ) پذیرفته شدگان کارآموزی برای سرپرستی دوره ، موافقت کتبی دو وکیل واجد شرایط را اخذ و تسلیم می کنند.
تبصره ۱-  وکیل سرپرست در مرکز استان باید پنج سال سابقه وکالت یا دو سال سابقه وکالت باضافه چهار سال سابقه قضاوت داشته باشد و در شهر های غیر مرکز استان سه سال سابقه وکالت یا دو سال  وکالت باضافه دو سال قضاوت لازم است.
تبصره ۲-  ملاک  سابقه  وکالت ،  تاریخ صدور پروانه وکالت پایه یک میباشد.
تبصره۳-  وکیل سرپرست نباید محکومیت انتظامی داشته باشد.
تبصره  ۴-  وکلای سرپرست نمی توانند همزمان بیش از ۵ کارآموز داشته باشند .این حد نصاب شامل کارآموزانی که در انتظار اختبار یا برگزاری مراسم تحلیف می باشند ، نیست.
تبصره ۵-  چنانچه وکیل سرپرست حائز شرایط بدون عذر موجه از پذیرش کارآموز خودداری کند ، تخلف از نظامات   محسوب میشود .
ماده ۳۲ ) امور زیر از جمله وظایف وکیل سرپرست است :
الف –  نظارت مستمر بر عملکرد وکالتی کارآموز و راهنمایی وی در کلیه مراحل ، شامل  تنظیم قرارداد وکالت با موکل ، نحوه طرح دعوا و شکایت ، تنظیم دادخواست و شکواییه ، امور مربوطه به حق الزحمه و پرداخت هزینه های قانونی توسط کارآموز ، تدارک دفاع ، تنظیم لوایح دفاعیه و …
ب –  آموزش مستمر کارآموز جهت آشنایی با وظایف و اختیارات وکیل دادگستری ، فن دفاع ، اخلاق حرفه ای ، نحوه تعامل با همکاران ، قضات ، کارمندان اداری ، موکل و …
ج –  نظارت و بررسی دقیق انجام تکالیف
د –  همکاری مستمر با کمیسیون جهت اجرای برنامه های آموزشی
هـ – نظارت بر تهیه گزارش های سه ماهه موضوع تبصره ۴ بند ۳ ماده ۱۳ واعلام نظر به کمیسیون
و – اعلام تخلف احتمالی یا نداشتن حسن اخلاق و رفتار کارآموز به کمیسیون
ز – اعلام شروع به کارآموزی و اظهار نظر پیرامون نحوه انجام تکالیف در پایان دوره
ح – در صورت تأیید ، امضای وکالتنامه تنظیمی بین کارآموز و موکلین وی ، با توجه به صلاحیت علمی ، عملی و قانونی کارآموز
ط –  ارائه مشاوره به کارآموز در خصوص سوالات و موارد ابهام وی
ی – اتخاذ تدابیر عملی برای حضور کارآموز حداقل ٢ روز در هفته در دفتر، به نحوی که کلیه امور وکالتی تحت نظارت وکیل سرپرست انجام شود.
ماده ۳۳ ) تغییر وکیل سرپرست در طی دوره ، فقط برای یک بار امکان پذیر و منوط است به درخواست کتبی کارآموز با ذکر دلایل موجه ، ارائه موافقت کتبی وکیل سرپرست وقت و وکیل سرپرست مورد نظر بعدی ، موافقت  کمیسیون و تأیید  رئیس کانون .
تبصره ۱-   در مورد کارآموزانی که در اثناء دوره به کانون دیگر منتقل می شوند ، تغییر وکیل سرپرست کلا” دوبار در طول دوره مجاز است .
تبصره ۲ –  در صورت تجدید دوره ، موافقت وکیل سرپرست قبلی جهت ادامه سرپرستی ضروری است . در صورت عدم موافقت یا هرگونه مانع دیگر باید وکیل سرپرست جدید تعیین شود .
ماده ۳۴ ) در صورت فوت ، ممنوع شدن از شغل وکالت ، تعلیق یا تودیع پروانه وکالت و انتقال محل اشتغال وکیل سرپرست و یا انصراف وی از سرپرستی با ارائه دلایل موجه ، کارآموز باید یک وکیل واجد شرایط دیگر به کانون معرفی کند.
تبصره –  در صورتی که بنا به معاذیری مانند بیماری یا مسافرت ، وقفه ای در امور سرپرستی ایجاد شود ، سرپرستی موقت کارآموز با ریاست کانون و یا وکیلی که از طرف وی تعیین می شود، خواهد بود. در اینصورت کارآموز موظف است پس از رفع معاذیر مراتب را به کمیسیون اعلام و یا در صورت تعذّر ادامه سرپرستی ، وکیل سرپرست  جدید خود را به کمیسیون معرفی کند.
ماده ۳۵ ) وکیل سرپرست از قبول وکالت یا ارائه مشاوره به طرف مقابل کارآموز خود یا تایید وکالت یا انجام مشاوره به یکی از کارآموزان در مقابل کارآموز دیگر خود ، ممنوع است. برای جلوگیری از حدوث چنین مواردی لازم است کارآموز مشخصات دقیق اصحاب دعوی خود را به وکیل سرپرست اعلام نماید .
ماده ۳۶)  در اختیار قراردادن  وکالتنامه سفید امضا توسط وکیل سرپرست به کارآموز ممنوع و تخلف از نظامات تلقی می شود .

فصل هفتم : مقررات انضباطی و انتظامی:
ماده ۳۷ ) کارآموزی که مرتکب تخلف انتظامی شود، مشمول قوانین و مقررات مربوط به وکالت و  نظامات اعلامی هیئت مدیره خواهد بود .همچنین تا تصویب نظامات کانون البرز  نظامات و رویه انتظامی کانون وکلای مرکز ملاک عمل خواهد بود .
ماده ۳۸ ) رعایت نزاکت و ادب در رفتار ، نگارش دادخواست ، لوایح و مکاتبات نسبت به مقامات قضایی ،اداری ،اصحاب دعوا و وکلای آن ها و نیز پیروی از آداب و اصول اخلاقی و داشتن پوشش مناسب و آراسته  ( استفاده از کت و شلوار برای آقایان و رعایت حجاب مناسب برای خانم ها )، برای کارآموز الزامی است.
تبصره – استفاده از آرم کانون و همراه داشتن پروانه در مراجع رسمی و قضایی برای کارآموز الزامی است.
ماده ۳۹ ) اعتبار پروانه ، آبان هر سال منقضی می شود. کارآموز باید در آبان هرسال برای تمدید پروانه به کانون مراجعه کند. در صورت عدم تمدید پروانه ، کارآموز تحت هیچ عنوان حق قبول وکالت به تنهایی یا با کارآموز یا وکیل دیگر حتی با  وکیل سرپرست خود را ندارد.
تبصره –  انجام تکالیف کارآموزی بدون تمدید پروانه ، فاقد اعتبار  است.
ماده ۴۰ ) کارآموز منفردا” یا متفقا” به همراه وکیل سرپرست خود یا وکلای دیگر ، حق قبول وکالت در پرونده های ذیل را ندارد:
الف – در پرونده های کیفری که مرجع تجدید نظر آنها دیوان عالی کشور است  ( ذیل تبصره ۳  ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه)
ب – قبول وکالت در مرحله فرجامی در دعاوی قابل فرجامخواهی .
تبصره ۱ – قبول وکالت جهت صرف مطالعه پرونده ، مشمول این ماده نیست.
ماده ۴۱) هرگونه دخل و تصرف در مندرجات مدارک کارآموزی از جمله پروانه کارآموزی  دفترچه تمبر مالیاتی و کارنامه  ، از قبیل تغییر ، پاک کردن اعداد و عبارات آن یا الحاق ، قطع نظر از وصف کیفری ، از نظر کانون تخلف محسوب و موجب تعقیب انتظامی و عدم پذیرش مدارک و کارنامه خواهد بود.
ماده ۴۲ ) کارآموز در طول دوره ، تا تحلیف ، حق استفاده از عنوان وکیل دادگستری را ندارد. ذکر عنوان کارآموز وکالت بعد از نام و نام خانوادگی ( اعم از فارسی یا لاتین ) و درج شماره پروانه و نشانی وکیل سرپرست در کلیه موارد مانند سربرگ ، کارت ویزیت ونیز درج شماره پروانه و عنوان کارآموز در مهرضروری است . استفاده از عباراتی نظیر عضو کانون وکلا ، وکیل دعاوی ، قبول وکالت و غیره ممنوع است .
ماده ۴۳ ) قبول کار وکالتی منوط به  استمرار انجام وظایف کارآموزی است و کارآموز باید منحصرا” با موافقت و امضای وکیل سرپرست در وکالت نامه و در حدود صلاحیت کارآموزان قبول وکالت کند.
تبصره – کارآموز باید از وکالت نامه های مخصوص کارآموزان استفاده کند که پس از ثبت شماره سریال در دفتر کانون به کارآموز تحویل می شود و مسئولیت هر نوع سوءاستفاده احتمالی از وکالتنامه های مذکور متوجه شخص کارآموز خواهد بود.
ماده ۴۴ ) کارآموز باید نسخه ای از وکالت نامه را به موکل و نسخه دیگر را  نزد خود نگهداری و تصویر آن را به وکیل سرپرست تحویل دهد.
ماده ۴۵ ) کارآموز مکلف است کلیه امور ارجاعی از سوی ارکان  کانون را در اسرع وقت و به نحو شایسته انجام داده و گزارش آن را به موقع تسلیم کند و در امور محرمانه مانند ارجاعات دادسرا ، دادگاه انتظامی یا بازرسی ، رازداری را رعایت کند.
ماده ۴۶ ) کارآموز مسئول صحت اعلامات و اظهارات خود به کانون و وکیل سرپرست خود است . در صورت کشف خلاف ، کمیسیون بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
ماده ۴۷ ) کارآموز از هرگونه تبلیغ یا اقدامات غیرمتعارف ممنوع است.
ماده ۴۸ ) اخبار و آگهی های کمیسیون کارآموزی و جلسات سخنرانی در تابلو و سایت کانون اعلام می شود و کارآموز موظف است مستمرا” پیگیر اخبار کمیسیون کارآموزی و تکالیف خود از طرق مزبور باشد . چنانچه ابلاغ اخطاریه یا ارسال دعوتنامه ای برای کارآموز ضروری باشد به نشانی وکیل سرپرست وی ارسال خواهد شد و وکیل سرپرست مکلف است موضوع را به اطلاع کارآموز برساند . در صورت ضرورت کمیسیون می تواند از وکیل سرپرست در مورد کارآموز و نحوه انجام تکالیف وی ، اخذ توضیح نماید .
ماده ۴۹ ) این آیین نامه در ۴۹ ماده و۵۹  تبصره   در تاریخ ۱/۴/۹۱ تصویب و در تاریخ     ۲/۲/۹۲  اصلاح و به تصویب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری البرز رسیده است.

دانش آموختگان رشته های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی می بایست به منظور دریافت پروانه وکالت خود در آزمون وکالت ثبت نام نمایند. سوالی که ذهن بسیاری از داوطلبان آزمون وکالت را به خود مشغول کرده است این است که چه فرقی بین آزمون و حوزه های فعالیت مرکز مشاوران قوه قضائیه و کانون وکلا وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت متقاضیان شرکت در آزمون هر دو نهاد پس از طی مراحل قانونی و دوره کارآموزی ، پروانه وکالت دریافت می نمایند و زمینه کاری آنان تفاوتی با یکدیگر ندارد.

آنچه موجب تفاوت بین دو آزمون وکالت قوه قضائیه و کانون وکلا دادگستری می گردد مدت کارآموزی و نحوه برگزاری آن و همچنین نحوه دریافت پروانه وکالت پایه یک می باشد که البته این مسئله برای آزمون مشاوران حقوقی قوه قضائیه در سال 98 دستخوش تغییراتی بوده است که در ادامه مقاله به آن می پردازیم.

پذیرفته شدگان آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری بدون گذراندن مصاحبه حضوری وارد مرحله کارآموزی می شوند.

 

کلاس های خصوصی آزمون وکالت
ثبت نام آزمون وکالت کلاس خصوصی

تفاوت آزمون وکالت قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری

از جمله تفاوت های آزمون وکالت کانون وکلا و قوه قضائیه نحوه برگزاری دوره کارآموزی می باشد. 

پذیرفته شدگان آزمون وکالت دادگستری پس از قبولی در آزمون می بایست به منظور دریافت پروانه وکالت پایه یک خود پس از طی مراحل اداری ،

 18 ماه دوره کارآموزی را سپری کنند. آن ها می توانند در دوره کارآموزی خود پرونده های حقوقی مختلفی را با توجه به معیارهای مشخص دریافت کنند

و به فعالیت در این حوزه پرداخته و از آن کسب درآمد نمایند. پس از اتمام دوره کارآموزی ،

آزمونی تحت عنوان آزمون اختبار از آنان گرفته می شود که اخذ پروانه وکالت منوط به پذیرش در آزمون مذکور می باشد.

ورود به مرحله کارآموزی برای قبول شدگان آزمون مشاوران حقوقی قوه قضائیه پیچیده تر است چرا که آنان می بایست

در صورت کسب حدنصاب نمره در آزمون کتبی برای دریافت پروانه کارآموزی خود در مصاحبه حضوری نیز شرکت کنند. پذیرفته شدگان پس از عبور از سد مصاحبه و تحقیقات ،

وارد دوره کارآموزی می شوند البته تا پیش از سال 98 حق فعالیت در حوزه وکالت را نداشتند و صرفا باید به انجام امور مربوطه در زمینه کارآموزی خود می پرداختند.

آن ها پس از دوره کارآموزی پروانه وکالت پایه دو دریافت می کردند و پس از گذشت دو سال می توانستند

پروانه وکالت پایه یک خود را اخذ نمایند که این مسئله در سال 98 با تغییرات قابل توجهی رو به رو شد.

در ادامه مقاله به شرح وظایف داوطلبان در هر یک از دوره های کارآموزی قوه قضائیه و مرکز وکلای دادگستری می پردازیم.

وظایف کارآموزان وکالت قوه قضائیه

پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت قوه قضائیه ضروری است تا علاوه بر کارآموزی و وکالت زیر نظر وکیل سرپرست ، به انجام امور آموزشی مربوطه نیز بپردازند. فعالیت های آموزشی مذکور عبارت اند از:

 • تهیه گزارشاز پرونده های حقوقی یا کیفری به تعداد بیست فقره
 • حضور دردوره های آموزشی کاربردی به مدت دو ماه
 • شرکت در جلسات دادگاه های کیفری و حقوقی، چهار جلسه در هر ماه (به مدت 18 ماه) با معرفی مرکز
 • ارائه مقاله و کارهای تحقیقیدرباره موضوعات حقوقی (مدنی یا کیفری) تعیین شده از سوی مرکز
 • حضور در سخنرانی ها و همایش های علمیبرگزار شده توسط مرکز یا هیات مدیره های استانی

حسن اخلاق و عملکرد کارآموزان در این دوره مورد ارزیابی قرار می گیرد و هر یک از آن ها دارای کارنامه مخصوص به خود می باشند.

چنانچه داوطلبی موفق به کسب نمره قبولی در اختبار نشود ، برای سه نوبت از آنان اختبار مجدد به عمل می آید و در صورت عدم قبولی در اختبار سوم ، پذیرش آنان باطل می گردد.

وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری

کارآموز موظف است در دوره کارآموزی تکالیف زیر را تحت نظر کانون وکلا انجام دهد.

 • حضور در سخنرانی ها
 • شرکت درجلسات دادرسی مدنی و کیفری حداقل چهار مرتبه در ماه
 • کار کردن نزد یکی از وکلا با سابقه دادگستری
 • تهیه گزارشاز چند پرونده
 • فعالیت در کانوناعم از دادگاه یا دادسرا یا شعبه معاضدت قضایی یا راهنمایی یا سایر کارهای اداری و دفتری
 • انجام امور معاضدت قضاییمحول شده توسط شعبه معاضدت قضایی یا ریاست کانون

هر کارآموز وکالت کانون وکلا نیز دارای کارنامه می باشد که از طرف کانون به وی اعطا می گردد.

شایان ذکر است انجام تکالیف کارآموزی رایگان و افتخاری بوده اما در صورتی که کارآموز کارهایی که خود قبول می کند

تحت نظر وکیل سرپرست به انجام برساند ، می تواند بابت آن حق الزحمه از صاحب کار دریافت کند.

ناگفته نماند کارآموزانی که در محل زندگی آن ها جلسات سخنرانی برگزار نمی گردد و یا کانون به حضور آن ها احتیاج ندارد ، از سخنرانی و کار کردن در آن مراجع معاف می باشند.

تغییرات شرایط اخذ پروانه وکالت قوه قضائیه در سال 98

آزمون وکالت قوه قضائیه هر ساله تحت عنوان “آزمون مشاوران حقوقی قوه قضائیه” برگزار می شد و تغییر نام این آزمون به “آزمون وکالت” از جمله تغییرات آن در سال 98 بوده است. دیگر تغییرات چشم گیر آزمون مذکور در سال 98 شامل موارد زیر می باشند.

 • داشتن مدرک لیسانس در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون الزامی نمی باشداما پذیرفته شدگان نهایی می بایست مدرک تحصیلی خود را در آغاز دوره کارآموزی ارائه نمایند.
 • همچنینداشتن کارت پایان خدمت برای آقایان در زمان ثبت نام ضروری نمی باشد و داوطلبانی که در حال خدمت سربازی هستند و یا در دوره قانونی معافیت پس از دوران تحصیل به سر می برند ، می توانند در آزمون ثبت نام کنند و ارائه کارت پایان خدمت در زمان کارآموزی ملاک می باشد.
 • پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی ، پذیرفته شدگان موظف بهگذراندن 18 ماه دوره کارآموزی می باشند و در نهایت پروانه وکالت پایه یک دریافت می نمایند.
 • در زمان آزمون نیازی به تعیین حوزه کاری نیستو داوطلبان هنگام ثبت نام تنها حوزه امتحانی خود را انتخاب می کنند. پس از قبولی در آزمون امکان انتخاب حوزه کاری برای قبول شدگان فراهم می باشد.

در این مقاله سعی شد تا به برخی سوالات شما کاربران گرامی در خصوص تفاوت های آزمون های وکالت قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری پاسخ داده شود

اما مدتی است این مسئله مطرح می باشد که کدام یک از وکلای مرکز مشاوران یا کانون وکلا به امور وکالت مسلط تر می باشند؟

پاسخ بسیاری از وکلا به این سوال تحت تاثیر تعصب آنان به کانون مورد نظر خود می باشد

اما باید توجه داشت صرفا قبولی و یا عدم قبولی در آزمون نشان دهنده تسلط و قدرت در کار نیست بلکه این خود فرد می باشد که می بایست

آمادگی لازم را در دروه کارآموزی کسب نماید و بر تمامی اصول و قوانین حقوقی چنان اشراف پیدا کند که بتواند کار خود را به بهترین و شایسته ترین نحو به انجام برساند. بنابراین فرقی ندارد که فرد از وکلای مرکز مشاوران باشد و یا وکلای کانون ، چرا که تحت هر دو عنوان یک وکیل می تواند فردی کارآمد و موفق در زمینه شغلی خود باشد.

همانطور که پیش از این اشاره شد آزمون وکالت دادگستری و قوه قضاییه مجزای از هم برگزار می شود و مجری برگزار کننده این دو آزمون متفاوت است .

 آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری زیر نظر سازمان سنجش برگزار می شود ،

در حالی که آزمون وکالت قوه قضاییه زیر نظر مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار می شود .

لازم به ذکر است که ثبت نام هر یک از این آزمون ها به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش انجام می شود .

 نحوه ثبت نام آزمون وکالت دادگستری 99 :

1 – ورود به سایت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org

2 – انتخاب گزینه سایر آزمون های استخدامی از لیست سمت راست صفحه

3 – انتخاب گزینه “ ثبت نام آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری 1399 “

4 – پرداخت هزینه تعیین شده و خرید کارت اعتباری ثبت نام

5 – ورود به صفحه ثبت نام و تکمیل فرم اطلاعات و تایید نهایی

 نحوه ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه 99 :

1 – ورود به سایت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org

2 – انتخاب گزینه سایر آزمون های استخدامی از لیست سمت راست صفحه

3 – انتخاب گزینه “ ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه 1399 “

4 – پرداخت هزینه ثبت نام آزمون

5 – ورود به صفحه ثبت نام و تکمیل فرم نام نویسی و بارگذاری مدارک

شرایط ثبت نام آزمون وکالت 99

شرایط ثبت نام و شرکت در آزمون وکالت قوه قضاییه و دادگستری مشابه هم بوده و در برخی موارد متفاوت هستند . کلیه شرکت کنندگان در آزمون وکالت قوه قضاییه و دادگستری ۹۹ باید حائز شرایط زیر باشند :

1 ) داشتن تابعیت ایرانی

2 ) حداقل مدرک لیسانس در رشته حقوق یا مبانی فقه و حقوق اسلامی و یا معادل آن از کلیه دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم و یا حوزه علمیه

3 ) رعایت شرط سنی :

 آزمون وکالت دادگستری : طبق اطلاعیه سازمان سنجش و بنا به خواسته کانون وکلای دادگستری ، برای داوطلبان استان تهران حداکثر سن هنگام ثبت نام 40 سال تمام و در سایر استان ها شرط سنی داشتن حداکثر 50 سال تمام می باشد .

 آزمون وکالت قوه قضاییه : داوطلبان باید در موقع ثبت نام آزمون دارای حداقل 22 سال و حداکثر 63 سال سن باشند .

4 ) نداشتن سوء سابقه کیفری و یا سوء شهرت

مواد امتحانی و منابع آزمون وکالت 99

منابع و مواد امتحانی آزمون وکالت مرکز قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری در برخی موارد مشابه و در برخی موارد متفاوت هستند . مواد امتحانی آزمون وکالت ۹۹ ، با استناد به اطلاعیه آزمون وکالت دادگستری و قوه قضاییه سال گذشته به شرح زیر می باشد :

 منابع آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری 99 :

منابع آزمون وکالت دادگستری 99
نام درس ضریب تعداد سوالات
حقوق مدنی 3 20
آیین دادرسی مدنی 3 20
حقوق تجارت 2 20
حقوق جزا 2 20
آیین دادرسی کیفری 2 20
اصول فقه 1 20
زمان آزمون : 135 دقیقه

 منابع آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه 99 :

منابع آزمون وکالت قوه قضاییه 99

نام درس ضریب تعداد سوالات
حقوق مدنی و امور حسبی 2 20
آیین دادرسی مدنی 2 20
حقوق تجارت 2 20
حقوق جزا عمومی و اختصاصی 2 20
آیین دادرسی کیفری 2 20
متون فقه 2 10
حقوق ثبت 1 10
زمان آزمون : 140 دقیقه

 

 

 

 

خاطر نشان می شود با وجود اینکه منابع آزمون وکالت ۹۹ در اطلاعیه ذکر نشده است

اما به جرئت می توان گفت منابع دانشگاهی رشته حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی بهترین منبع برای موفقیت در آزمون وکالت 99 هستند .

مشاوره ثبت نام آزمون وکالت 99

داوطلبانی که متقاضی شرکت در آزمون وکالت هستند و هنوز برای انتخاب مرکز ( قوه قضاییه و دادگستری ) مورد نظر خود مردد هستند باید توجه داشته باشند

که حیطه کاری وکلای هر دو مرکز یکسان بوده و تفاوت آزمون این دو مرکز در برخی از شرایط ( سن و وضعیت نظام وظیفه آقایان و … ) ،

منابع آزمون ، دوره کارآموزی و تعرفه های حقوقی می باشد .

به داوطلبان توصیه می شود برای انتخاب کانون و مرکز مورد نظر خود شرایط ، منابع و آزمون هر مرکز و در مرحله بعد تسهیلات شغلی هر دو مرکز را بررسی کرده

و نهایتا آزمون مورد نظر خود را انتخاب کنند . زمان ، نحوه ، شرایط و منابع آزمون وکالت دو مرکز دادگستری و قوه قضاییه

در این مقاله برررسی سد در ادامه تفاوت شغلی دو کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه ارائه شده است .

تفاوت وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری

 سابقه دو مرکز :

سابقه تاسیس و فعالیت کانون وکلای دادگستری بسیار بیشتر از سابقه فعالیت کانون وکلای قوه قضاییه می باشد و معمولا شناخت داوطلبان از مرکز وکلای دادگستری

 بیشتر از مرکز قوه قضاییه است . هم چنین مرکز وکلای دادگستری با تعداد 12 کانون مستقل به نسبت مرکز وکلای قوه قضاییه که 4 کانون تازه تاسیس دارد ،

ظرفیت کمتر اما متقاضیان بیشتری را دارد . 12 کانون وکلای دادگستری زیر نظر اتحادیه وکلای دادگستری که تحت عنوان ” اسکودا ” مطرح می شود ، فعالیت می کنند .

 تسهیلات و امتیازات دو مرکز :

تسهیلات و امتیازات ارائه شده به وکلای دادگستری کمی بیشتر از تسهیلات کانون وکلای قوه قضاییه می باشد . وکلای مرکز دادگستری از  صندوق بیمه تعاون بازنشستگی ، کمیسیون های رفاهی و یا علمی و ورزشی بهره مند هستند ، این در حالی است که وکلای قوه قضاییه فقط از بیمه تکمیلی ( کمیسیون آموزش ) بهره مند هستند .

در خصوص حق الوکاله نیز معمولا مبلغ دریافتی وکلای مرکز قوه قضاییه کمتر از وکلای دادگستری می باشد . طبق آیین نامه معمولا حق الوکاله مرکز وکلای قوه قضاییه حداکثر تا 60% از تعرفه تعیین شده برای وکلای پایه یک دادگستری می باشد .

 پذیرش دو مرکز :

داوطلبان متقاضی آزمون وکالت مرکز وکلای دادگستری پس از قبولی در آزمون کتبی و طی کردن مراحا تایید مدارک وارد دوره کارآموزی می شوند و زیر نظر وکیل سرپرست تعیین شده به مدت 18 ماه دوره کارآموزی خود را سپری می کنند . این دسته از داوطلبان پس از اتمام دوره کارآموزی در صورت پذیرش در آزمون شفاهی اختبار موفق به اخذ پروانه وکالت می شوند .

داوطلبان متقاضی آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه پس از قبولی در آزمون کتبی ، وارد مرحله مصابه و بررسی صلاحیت می شوند و در صورت قبولی در این مرحله وارد مرحله کارآموزی می شوند و پس از 18 ماه دوره کارآموزی زیر نظر وکیل سرپرست ، می توانند پروانه وکالت خود را دریافت کنند .

 کارآموزی دو مرکز :

کار آموزان مرکز وکلای دادگستری باید در دوره کارآموزی خود وظایف تعیین شده را به درستی انجام دهند . مهم ترین وظایف کارآموزان کانون وکلای دادگستری عبارتند از : شرکت در جلسات دادرسی مدنی و یا کیفری به تعداد حداقل چهار مرتبه در ماه ، تهیه گزارش از چند پرونده ، فعالیت در کانون اعم از دادگاه یا دادسرا و  انجام امور معاضدت قضایی محول شده از سوی کانون .

کارآموزان مرکز وکلای قوه قضاییه نیز برخی وظایف معین را باید در دوره کارآموزی خود انجام دهند . مهم ترین وظایف کارآموزان کانون وکلای قوه قضائیه عبارتند از : تهیه 20 گزارش از پرونده های حقوقی و یا کیفری ، حضور در دوره های آموزشی به مدت دو ماه ،  شرکت در جلسات دادگاه های کیفری و حقوقی تعیین شده به تعداد چهار جلسه در هر ماه

ثبت نام کلاس های خصوصی، گروهی و نیمه گروهی استاد اشکان معینی

وکیل پایه یک دادگستری با بیشترین قبولی آزمون وکالت

در استان تهران و استان البرز

با تخفیف ویژه

آغاز شد

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تماس 2937  639  0912 تماس بگیرید

ثبت نام آزمون وکالت کرج
کلاس خصوصی آزمون وکالت کرج

این مطالب را هم حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس جهت مشاوره
×