مجموعه قوانین (حقوقی و کیفری) – تدوین: اشکان معینی و سارا نیازی – خرید کتاب مجموعه قوانین (حقوقی و کیفری)

خرید کتاب مجموعه قوانین (حقوقی و کیفری) کتاب حاضر مورد استفاده: کارآموزان، وکلا، قضات و اساتید دانشگاه مطالعه جهت حضور در مصاحبه آزمون مشاوران قوه قضاییه آزمون اختبار جهت کار در دادسرا و دادگاه های کیفری منبع آزمون های وکالت، قضاوت و سردفتری   راه های ارتباطی جهت خرید کتاب :     پیج انتشارات […]