رتبه های پر تعداد در آزمون وکالت

استاد اشکان معینی

کلاس های تخصصی آزمون وکالت  تحت نظارت مستقیم  استاد اشکان معینی پر تعداد ترین قبولی در سطح کشور   سرکار خانم آرزو امیری قبولی مرکز قبولی کانون مرکز سرکار خانم اردکانی قبولی مرکز   سرکار خانم حفاظت قبولی مرکز   استاد اشکان معینی مدرس برتر آزمون وکالت در تهران و البرز بنیان گذار تدریس مجازی […]